IVBN-visie op duurzaam vastgoed

Voorafgaand aan de Provada, waar duurzaam vastgoed een centraal thema is, presenteert Hans Copier, als IVBN-bestuurslid en tevens voorzitter van de IVBN Taskforce Duurzaamheid, de visie van IVBN op duurzaam vastgoed. Hans Copier: “De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) kiest voor het verduurzamen van de bestaande voorraad en het terugdringen van de bestaande leegstand. Om dat mogelijk te maken bepleit IVBN dat marktpartijen en overheden de saldo-benadering toepassen: baseer de keuze voor nieuw vastgoed op het saldo van positieve en negatieve effecten op de duurzaamheid van de gehele gebouwenvoorraad.

Share Button