ASN Bank financiert offshorewindmolenpark Belwind

Bron
ASN Bank

bankensyndicaat dat de financiering van Belwind N.V., een Belgisch offshorewindmolenpark, heeft vormgegeven. Daarnaast zijn ook partijen als European Investment Bank (Europa) en Eksport Kredit Fondsen (Denemarken) betrokken bij de financiering. Dit is de eerste kredietverlening van de ASN Bank aan een buitenlands wind-op-zee-project. Met deze financiering geeft de ASN Bank invulling aan haar ambitie om offshorewindenergie te stimuleren.

Het offshorewindmolenpark Belwind wordt 46 kilometer uit de kust gebouwd in de Belgische Exclusieve Economische Zone. Het park wordt gerealiseerd in twee fasen. Deze financiering betreft de eerste fase. In twee fasen worden elk 55 turbines geplaatst, met een totaal vermogen van 330 megawatt. Jaarlijks zal het park 1.1 terrawattuur (TWh) aan elektriciteit produceren. Dat is voldoende om ongeveer 330.000 huishoudens van groene stroom te voorzien en 540.000 ton CO2 uitstoot per jaar te besparen. Er is ruim 600 miljoen euro nodig om de eerste fase van het project te financieren.

Tegenwind door kredietcrisis
Als gevolg van de kredietcrisis hebben producenten van duurzame energie momenteel grote moeite om de nodige financiering rond te krijgen. De ASN Bank heeft zich gecommitteerd aan de financiering van duurzame windenergie. Met het verstrekken van het krediet aan Belwind laat zij zien dat zij zich ook in moeilijke marktomstandigheden blijft inzetten om haar duurzame idealen vorm te geven.

Windenergie op land en op zee
De financiering van Belwind betekent dat de ASN Bank haar focus uitbreidt van onshore- naar offshorewindmolenprojecten. Zij blijft onverminderd actief in de financiering van windmolen¬parken op land, maar wil haar activiteiten graag uitbreiden naar offshoreprojecten voor de kusten van Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Daarbij ligt de nadruk op Nederland als thuismarkt van de ASN Bank. Het commitment van de ASN Bank hieraan komt al tot uiting in de steun aan Zeekracht, een project van Stichting Natuur en Milieu, Eneco en ASN Bank voor grootscheepse winning van windenergie op de Noordzee.

Share Button