Groot succes aanleiding tot vervroegd sluiten aandelenemissie Triodos Bank

Triodos Bank heeft haar internationale uitgifte van certificaten van aandelen vandaag vervroegd en met succes afgerond. Er is voor EUR 102 miljoen nieuw kapitaal ingeschreven. Dit is ruim boven de oorspronkelijke doelstelling van EUR 90 miljoen. De emissie zou lopen tot 17 november a.s.

Directe aanleiding voor de emissie is de sterke groei van de activiteiten van deze duurzame bank.
Triodos Bank verwacht de komende drie tot vier jaar te verdubbelen in balanstotaal, in aantal klanten en financieringen aan duurzame bedrijven. Mede als gevolg van de financiële crisis is de belangstelling voor duurzaam bankieren krachtig toegenomen.
De emissie vond plaats in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.
Directievoorzitter Peter Blom: ‘Het nieuwe kapitaal legt een stevig fundament voor de verdere groei van al onze activiteiten.’
Peter Blom: ‘Wij zijn positief verrast over het feit dat de combinatie van duurzaam en transparant bankieren het publiek zo aanspreekt. Het succes van deze emissie toont aan dat steeds meer mensen kiezen voor duurzaamheid omdat het loont.’
Van de EUR 102 miljoen nieuw kapitaal is 40% ingebracht door grote institutionele beleggers.
Nieuwe institutionele belegger is het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) met een belang van 5,4%. Bestaande institutionele beleggers met een belang van meer dan 5% die meegaan in de emissie zijn verzekeraar Delta Lloyd, Friesland Bank, Rabobank en het pensioenfonds ABP.
Omdat de emissie is overtekend, kunnen niet alle inschrijvingen op certificaten van aandelen worden gehonoreerd. Inschrijvingen die op 31 oktober jl. nog niet waren verwerkt, worden vanaf nu in volgorde van binnenkomst toegewezen. Inschrijvingen die ontvangen zijn na 4 november 2009 worden niet meer in behandeling genomen.
De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd, maar wel verhandelbaar via Triodos Bank zelf. Bij de oprichting van Triodos Bank is bewust gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijkheid en de missie van de bank te waarborgen.

Share Button