Nieuw boek "Het nieuwe bankieren"

Terwijl de financiële wereld eind 2008 volledig in elkaar stortte, bleef Triodos Bank, de duurzame bank van Nederland, stevig overeind staan. Sterker nog: de bank groeit sneller dan ooit tevoren. De aanpak van Triodos Bank – en wat andere banken daarvan kunnen leren – wordt in Het nieuwe bankieren uit de doeken gedaan door directievoorzitter Peter Blom (CEO).

De kredietcrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: ons financiële stelsel deugt niet. Het bankmodel dat Triodos Bank al bijna 30 jaar hanteert, blijkt wél bestand tegen financiële turbulentie. Peter Blom geeft in Het nieuwe bankieren op openhartige wijze zijn analyse en legt uit waarom Triodos Bank zich niet uitsluitend ten doelstelt om maximaal financieel resultaat te halen.

Blom biedt een frisse kijk op de samenhang tussen kapitaal, arbeid en natuur. Hij ziet voor banken een grote maatschappelijke rol weggelegd. Zijn overtuigingen bleken in de praktijk heel succesvol: Triodos Bank werd in juni 2009 door de Financial Times uitgeroepen tot de duurzaamste bank ter wereld. Blom daagt in dit boek een ieder uit hardop de vraag te stellen wat de rol van een bank in de maatschappij eigenlijk zou moeten zijn.

Het nieuwe bankieren is een krachtig pleidooi voor verandering.

De auteur: Het nieuwe bankieren is tot stand gekomen op basis van vele gesprekken tussen Peter Blom en journalist Tobias Reijngoud. Reijngoud is freelance journalist en schrijft voor NRC Handelsblad, nrc-next en Fem Business. Hij publiceert onder meer over economie en ontwikkelingssamenwerking. Eerder verscheen van zijn hand Ontwikkelingssamenwerking in 2 uur en 53 minuten.

Share Button