Hogere hypotheek mogelijk voor energiezuinig huis

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt in het nieuwe toetskader voor hypotheekverstrekking aan banken de mogelijkheid een hogere hypotheek te verstrekken voor een energiezuinig huis. Het is de bedoeling dat de nieuwe norm begin 2011 ingaat. In de tussentijd kunnen banken al aan de slag met de regeling.

Goed geïsoleerde, energiezuinige huizen hebben lagere energiekosten.
Daarom vindt de AFM het aanvaardbaar een hoger krediet te verstrekken aan eigenaren van woningen met minimaal energielabel A. Hiermee wordt de energetische prestatie van een huis direct gelinkt aan de woonlasten. Verder is nu een hogere hypotheek mogelijk wanneer de extra financiering wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen.
Energiebesparing speelt zo een rol in de kredietverlening en krijgt daarmee een financiële impuls. In opdracht van Agentschap NL uitgevoerd onderzoek door NIBUD lag aan de basis van van dit voorstel van de AFM.

Extra stimulans
Dat de nieuwe regelingen meer vrijheid biedt om hogere hypotheken te verstrekken betekent niet automatisch dat banken dit ook doen. Toch lijkt het effect van de komende regeling al merkbaar. Rabobank past als eerste hypotheekverstrekker de ruimere kredietverlening toe. Sinds eind april 2010 biedt deze bank extra leencapaciteit voor energiezuinige woningen met energielabel A, A+ of A++. De bank denkt hiermee een extra stimulans te geven om een energiezuinige woning te kopen. De verwachting is dat andere hypotheekverstrekkers binnen afzienbare tijd zullen volgen.

Share Button