Investeringen banken: meer fossiel dan duurzaam

Nederlandse banken investeren gemiddeld te veel in fossiele en te weinig in duurzame energie. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken’ van de Eerlijke Bankwijzer. Willem Verhaak van Milieudefensie, één van de bij de Eerlijke Bankwijzer aangesloten organisaties: “Wij roepen banken op om hun investeringen in de elektriciteitssector snel te verduurzamen. Dat kunnen ze echter niet alleen. Het nieuwe kabinet moet het investeringsklimaat voor duurzame energie drastisch verbeteren.”

Voor een beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius, moet er de komende 20 jaar twee keer zoveel geïnvesteerd worden in duurzame elektriciteit als in fossiele stroom. Op dit moment investeren de Nederlandse banken gemiddeld echter meer in fossiele elektriciteitsopwekking (54 procent) dan in duurzame stroom.

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt elk kwartaal opnieuw het beleid van banken op diverse maatschappelijke thema’s en publiceert de resultaten op de site www.eerlijkebankwijzer.nl. Daarnaast wordt enkele keren per jaar ook de praktijk van de banken onder de loep genomen, waarbij dan één van de deelnemende organisaties vanuit het eigen specifieke werkterrein het initiatief neemt.

In tegenstelling tot eerdere publicaties worden de individuele banken met dit onderzoek nog niet beoordeeld op hun resultaten. Verhaak: “Het slechte investeringsklimaat voor duurzame energie in Nederland is één van de redenen waarom banken slechts in beperkte mate kunnen investeren in duurzame elektriciteit. De banken kunnen wel de keuze maken om veel minder te investeren in fossiele elektriciteitsopwekking en via beleggingen in het buitenland meer te investeren in duurzame energieopwekking.” De Eerlijke Bankwijzer roept de Nederlandse banken daarom op de komende jaren hun energie- investeringen fors te verduurzamen en zal de banken daar over twee jaar op beoordelen.

De praktijkstudie ‘Investeringen in duurzame electriciteitsopwekking’ is op initiatief van Milieudefensie verricht in het kader van de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Milieudefensie, FNV, Amnesty International, Oxfam Novib en de Dierenbescherming. Het onderzoek voor de Eerlijke Bankwijzer wordt uitgevoerd door Profundo. Via www.eerlijkebankwijzer.nl kunnen spaarders bewuster kiezen voor een bank en deze op tal van thema’s, van klimaat tot mensenrechten tot dierenwelzijn, vergelijken.

Share Button