Halfjaarcijfers 2010 Triodos Bank

De eerste zes maanden van 2010 is het balanstotaal van Triodos Bank met ruim 11% gegroeid tot EUR 3,3 miljard. In dezelfde periode van 2009 bedroeg de groei 13%.

De kredietportefeuille met leningen aan duurzame bedrijven en projecten groeide met 13%, wat in lijn is met de ambitieuze doelstelling voor 2010. Het aantal klanten stijgt met ruim 18.000 tot 260.000.
De winst van Triodos Bank is met 27% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2009. De netto winst bedraagt EUR 7,2 miljoen, tegenover EUR 5,7 miljoen voor de eerste zes maanden in 2009.
Directievoorzitter Peter Blom: “Deze groei is een krachtig bewijs voor het succes en de robuustheid van het Triodos bedrijfsmodel ook in moeilijke economische tijden. Het feit dat veel mensen en ondernemingen nu besluiten over te stappen naar Triodos Bank geeft aan dat de bank haar positie in de markt verder versterkt.”

Blom: “Te vaak wordt duurzaamheid nog gepresenteerd als een keuze en niet als een noodzakelijke verandering. Triodos Bank wil met haar activiteiten laten zien dat duurzame ontwikkeling het antwoord kan zijn op de vraag naar economische groei. Ons bankmodel houdt rekening met mens en milieu omdat het leidt tot een gezond en stabiel rendement. Dat is de kern van ons bedrijfsmodel, niet meer en niet minder.”

Alle vestigingen van Triodos Bank hebben bijgedragen aan de groei. Het bedrag aan toevertrouwde middelen, hoofdzakelijk spaargelden en termijndeposito’s, is de eerste zes maanden gestegen met 11%. De kwaliteit van de kredietportefeuille is onveranderd goed, ook al hebben wij de kredietvoorzieningen verhoogd. Dit is het gevolg van tegenvallende prestaties van met name projecten op het gebied van duurzame energie uit biomassa.
In 2009 is het eigen vermogen van Triodos Bank met meer dan EUR 100 miljoen gestegen door een zeer succesvolle uitgifte van certificaten van aandelen. Vanwege statutaire beperkingen was de bank toen genoodzaakt deze emissie al voor de aangekondigde einddatum te sluiten waardoor we een aantal potentiële beleggers moesten teleurstellen. Op de algemene vergadering van aandeelhouders in mei 2010 stemde de aandeelhouder in met een verhoging van het eigen vermogen, waardoor aan het begin van de zomer nieuwe certificaten van aandelen konden worden uitgegeven. Via een campagne onder bestaande certificaathouders werd voor meer dan EUR 32 miljoen nieuw kapitaal geplaatst waarmee onze verwachtingen ruimschoots werden overtroffen. Het nieuwe kapitaal versterkt het fundament voor de toekomstige groei.
De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank is 30 juni 2010: 14,9%. Fondsen onder beheer
Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Bank Private Banking bedraagt per 30 juni 2010 EUR 2,0 miljard. Het vermogen van de Triodos beleggingsfondsen groeide met 6% en Triodos Bank Private Banking groeide met 10%.
Deze groei is gerealiseerd ondanks het feit dat twee van Triodos meest succesvolle beleggingsfondsen tijdelijk gesloten zijn voor nieuwe beleggingen. De belangstelling om te beleggen in Triodos Groenfonds en Triodos Fair Share Fund is groot. Beide fondsen genieten fiscale voordelen, mits 70 % van het fondsvermogen wordt belegd. Om de fiscale status niet in gevaar te brengen is de uitgifte van nieuwe aandelen begin 2010 tijdelijk opgeschort.

Share Button