250.000 beleggers kiezen voor groen

Uit het Groen Beleggen jaarbericht over 2009, dat door Agentschap NL is verspreid, blijkt dat Groen Beleggen onverminderd populair is.

Het aantal deelnemende spaarders/beleggers is toegenomen met 16.000 naar totaal 250.000. In 2009 steeg het ingelegde vermogen met 512 miljoen naar totaal 7,4 miljard euro. Door de financiële crisis zijn er in 2009 minder projecten gerealiseerd met groene financiering. De Groenregeling is in maart 2010 aangepast en er zijn meer categorieën die in aanmerking komen voor groene financiering. De eerste projecten uit de nieuwe categorieën hebben inmiddels een Groenverklaring.

Extra geld beschikbaar voor groene investeringen
Uit de cijfers van 2009 blijkt dat er nog steeds extra geld beschikbaar komt voor groene investeringen. Dit vooral door een toename van het aantal beleggers en spaarders, het ingelegde bedrag per persoon steeg nauwelijks en was in 2009 gemiddeld 29.444 euro. Het verslag laat echter ook zien dat de investeringen in projecten met een Groenverklaring achterblijven. Het geïnvesteerde bedrag binnen de Groenregeling was in 2009 bijna 697 miljoen euro, 243 miljoen euro minder dan in 2008. Vooral binnen de categorie Groen Label Kassen is door de economische crisis fors minder geïnvesteerd. Investeringen in Duurzame energie bleken wel crisisbestendig met een stijging van 82 miljoen euro.

Nieuwe projecten in de Groenregeling
Sinds maart 2010 kent de Groenregeling meer categorieën met meer mogelijkheden voor groene investeringen. Nieuw dit jaar zijn de categorieën Duurzame mobiliteit, Duurzame waterketens en Terugwinning en hergebruik. De bestaande categorie Duurzame bouw is uitgebreid zodat ook renovatieprojecten in aanmerking komen voor een Groenverklaring. De uitbreiding van de Groenregeling heeft afgelopen half jaar al voor positieve resultaten gezorgd. Zo zijn er nu al 50% meer aanvragen gedaan voor bouwprojecten dan in heel 2009. Ook de beoogde stimulans voor renovatie is succesvol, na de wijziging bestaat 30% van de aanvragen Duurzame bouw uit renovatieprojecten. Sinds de wijziging is door vier woningbouwcorporaties een groenverklaring aangevraagd voor de renovatie en het daarmee energiezuiniger maken van 440 woningen.

Groene geldstroom
De Regeling groenprojecten (ook bekend als Groen Beleggen en
Groenregeling) bestaat al vanaf 1995. Via de Regeling groenprojecten kunnen duurzame, milieuvriendelijke projecten een groenverklaring krijgen en zo in aanmerking komen voor een lening met een lage rente.
De Regeling groenprojecten vormt een `kringloop’ met de fiscale regeling voor maatschappelijke beleggingen. Het geld dat particulieren met belastingvoordeel sparen bij een groenfonds of groenbank wordt gebruikt voor financiering van de groenprojecten. De Groenregeling is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Financiën en VROM in samenwerking met de ministeries van LNV en V&W. De Regeling groenprojecten is alleen te gebruiken via één van de deelnemende groenbanken.

Share Button