Oikocredit beste financier microkredietsector

Oikocredit is onderscheiden als ‘best presterende’ financier van de microkredietsector. Oikocredit krijgt deze onderscheiding als blijk van erkenning voor haar bijdrage aan maatschappelijk verantwoord investeren. De onderscheiding is afkomstig van CGAP, een onafhankelijk centrum voor beleid en onderzoek ondergebracht bij de Wereldbank.

De ESG Award wordt uitgereikt aan instellingen die milieu-, maatschappelijke en bestuursaspecten (Environmental, Social en Governance – ESG) mee laten wegen bij investeringsbeslissingen. Oikocredit heeft de onderscheiding in het bijzonder ontvangen voor haar prestaties op het gebied van innovatie en haar grote betrokkenheid bij de microfinancieringssector.

Oikocredits directeur, Tor G. Gull, benadrukte de toewijding van lokale medewerkers wereldwijd om Oikocredits sociale doelstellingen te behalen. Oikocredit heeft strenge criteria waaraan investeringen moeten voldoen. Het eerste is dat het geld ten goede moet komen aan de armen. “Strenge investeringscriteria en transparantie naar de investeerders toe zijn voor Oikocredit van wezenlijk belang bij de uitvoering van haar missie”, aldus Gull.

Met de onderscheiding wil CGAP bevorderen dat er steeds hogere standaarden gesteld worden in de microkredietsector, zodat mensen in ontwikkelingslanden en hun gemeenschappen daarvan kunnen profiteren.

De onderscheiding werd op 12 oktober in Amsterdam uitgereikt. CGAP heeft 32 aanvragen ontvangen. Drie microfinancieringsinvesteerders (MIV’s) werden geselecteerd voor de MIV ESG Award: Incofin, Oikocredit en Triodos.

Share Button