Goede doelen beleggen in foute bedrijven

De Nederlandse filantropische sector heeft geen transparant beleggingsbeleid. Dat is één van de conclusies van onderzoek dat is gedaan door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) naar 38 fondswervende instellingen en vermogensfondsen. Veel goede doelen zijn niet transparant over niet hoe hun geld wordt belegd.

De VBDO onderzocht het beleggingsbeleid van filantropische organisaties. De vereniging heeft gekeken naar beleid, de implementatie ervan en de verantwoording hierover. Slechts 22 van de 38 organisaties hebben een aantoonbaar verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd.

Giuseppe van der Helm (directeur VBDO): “Filantropische instellingen hebben nog onvoldoende in de gaten dat ze hun vermogen ook kunnen laten werken voor hun idealen. Door verantwoord te beleggen kunnen ze zo dubbel rendement halen uit iedere euro.” Van der Helm roept op tot meer transparantie: “De filantropische sector zou een duurzaam beleggingsbeleid moeten ontwikkelen in overleg met hun stakeholders. Daarnaast sporen we de sector aan om helder te rapporteren over hoe ze beleggen.”

Conclusies onderzoek
VBDO onderzocht 18 fondswervende instellingen, 16 vermogensfondsen en 3 hybride organisaties (‘hybride’ organisaties ontvangen geefgeld, maar hebben ook een eigen vermogen). Omdat hybride fondsen kenmerken hebben van zowel fondswervende organisaties als vermogensfondsen zijn ze opgenomen in de analyse van beide groepen. Vier van de onderzochte fondswervende instellingen hebben geen directe beleggingen maar parkeren hun reserves wel op bankrekeningen.

Transparantie fondswervende instellingen
Het merendeel van de fondswervende instellingen (16 van de 18) heeft beleid geformuleerd over verantwoord beleggen. Echter, slechts 11 instellingen leveren openbare informatie over de inhoud van hun beleggingsbeleid.

Tien van de onderzochte instellingen zijn niet transparant over de toepassing van die richtlijnen. Niet meer dan zes laten ook publiekelijk zien hoe ze concreet invulling geven aan hun beleggingsbeleid.

Transparantie vermogensfondsen
Zes van de 19 onderzochte vermogensfondsen geven aan een verantwoord beleggingsbeleid te hebben opgesteld. Vijf van die vermogensfondsen delen die informatie met het publiek. Echter, slechts twee van de zes geven informatie over hoe ze dat beleid in de praktijk brengen.

De conclusie uit het onderzoek is dat het beleggingsbeleid van zowel fondswervende instellingen als vermogensfondsen nog onvoldoende transparant is. Van alle onderzochte instellingen zijn Fonds 1818 en Greenpeace het meest open over hun beleggingsbeleid.

Aanbevelingen van de VBDO
De VBDO dringt bij filantropische instellingen aan op meer transparantie over hun beleggingsbeleid. De vereniging herhaalt dit onderzoek de komende jaren om zo de vooruitgang te meten. Het onderzoek is tot stand gekomen met financiële steun en advies van Stichting Pequeno, en mede geschreven door Maastricht University en de EIRIS Foundation.

Share Button