Kamervragen over beleggingen verzekeraars

Bron
VBDO

Naar aanleiding van het VBDO-rapport “Verantwoord beleggen door Nederlandse verzekeraars in 2010″ hebben de kamerleden Blanksma-van den Heuvel en Koppejan (beiden CDA) afgelopen vrijdag vragen gesteld aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De CDA-ers dringen er bij de bewindslieden op aan om druk uit te oefenen op de verzekeraars om hun beleggingsbeleid te verduurzamen. De sector gaf in 2002 al aan van goede wil te zijn, maar heeft daar, zo blijkt uit het VBDO-onderzoek, nog weinig vordering geboekt in het verduurzamen van het beleggingsbeleid.

Share Button