Zwitserleven verwerft transparantiekeurmerk Eurosif

Zwitserleven belegt met haar gehele fondsenlijn volgens de Europese SRI (Sustainable and Responsible Investing) Transparantiecode. Deze code vereist dat beleggingsfondsen voldoen aan de Europese richtlijnen op het gebied van SRI en dat zij hun klanten helderheid geven over hun uitgangspunten en principes op dit terrein. Zwitserleven is de eerste Nederlandse pensioenverzekeraar die voor haar gehele fondsenlijn het transparantiekeurmerk heeft verkregen van Eurosif, een pan-Europese organisatie met als doel de duurzaamheid van Europese financiële markten te bevorderen. Het in de fondsen van Zwitserleven belegde vermogen bedraagt EUR 3,4 miljard.

Zwitserleven zorgt er actief voor dat de haar toevertrouwende pensioengelden niet worden belegd in ondernemingen die een negatieve invloed hebben op mens en milieu. Zwitserleven belegt uitsluitend in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidtest op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance’ (ESG) criteria. Deze hebben betrekking op onder meer mensenrechten, kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie, ernstige milieuschade en controversiële wapens, zoals landmijnen en clustermunitie.

Daarnaast stimuleert Zwitserleven duurzaamheid bij bedrijven waarin het wél belegt door de dialoog met de onderneming aan te gaan en aandeelhoudersrechten uit te oefenen. Zwitserleven wordt daarbij ondersteund door Governance for Owners, een onafhankelijk samenwerkingsverband van institutionele beleggers.

Zwitserleven-directievoorzitter Maarten Edixhoven: “Het Eurosif-keurmerk is een erkenning van ons duurzame beleggingsbeleid. Waardecreatie voor onze klanten staat voorop en dat gaat hand in hand met duurzaamheid. Wij ervaren dagelijks dat de vraag naar duurzame beleggingen bij onze klanten steeds meer toeneemt. Zij kunnen ervan verzekerd zijn dat iedere euro die zij aan onze fondsen toevertrouwen maatschappelijk bewust wordt belegd.”

Share Button