BNP Paribas bank vooruit in ranking Netwerk Vlaanderen

BNP Paribas paste het afgelopen jaar haar beleid aan wat betreft investeringen in de wapenindustrie. Die aanpassing kwam er na campagnes van Netwerk Vlaanderen, die de aandacht vestigden op schadelijke investeringen van banken. Hiermee schuift BNP Paribas een bank vooruit in de ethische ranking van Netwerk Vlaanderen. Dankzij de inspanningen van BNP Paribas is de kans op schadelijke investeringen door deze grootbank niet langer ‘zeer hoog’ maar ‘hoog’.

Het beleid van BNP Paribas bevat nu duidelijke, concrete ondergrenzen voor investeringen in de wapenindustrie. De bankgroep sluit voortaan controversiële wapens uit van financiering. BNP Paribas zal niet langer investeren in bedrijven betrokken bij de productie van clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens en wapens met verarmd uranium. Bovendien engageert BNP Paribas zich om niet te investeren in wapenbedrijven die leveren aan landen die onder wapenembargo staan van Frankrijk, de EU, de VS of de VN. Hetzelfde geldt voor landen waar de VN-veiligheidsraad ernstige mishandelingen van kinderen tijdens conflict vaststelt. Tenslotte stelt BNP Paribas een specifieke procedure in voor deals met een lijst van ‘gevoelige landen’. Deze lijst is gebaseerd op criteria als de ‘corruptie perceptie index’ van Transparency International en de lijst met ‘Non-Cooperatieve Countries or Territories’, opgesteld door Financial Action Task Force. BNP Paribas maakt haar nieuwe beleid ook publiek bekend op de website. Om helemaal transparant te zijn, zou BNP Paribas echter ook de lijst met uitgesloten bedrijven en gevoelige landen moeten publiceren – hetgeen niet het geval is.

Het aangepaste beleid garandeert de 7,2 miljoen klanten van BNP Paribas dat hun geld niet geïnvesteerd wordt in een aantal belangrijke controversiële wapens. BNP Paribas nam het wapenbeleid over van Fortis, en scherpte het verder aan nadat Fortis werd overgenomen. Het wapenbeleid van Fortis kwam er na onderzoek en een campagne van Netwerk Vlaanderen over Belgische banken en hun belangen in de wapenindustrie. Nu BNP Paribas het wapenbeleid van Fortis overneemt, vergroot het bereik van het beleid aanzienlijk. BNP Paribas is de grootste bank ter wereld, gemeten naar balanstotaal.

Nog geen grote stappen gezet in bankenbeleid
“Met de aanpassing van het wapenbeleid zet BNP Paribas een stap in de goede richting,” zegt Esther Vandenbroucke, campagnemedewerker van Netwerk Vlaanderen. “Het bewijst dat banken wel degelijk een verantwoorde keuze kunnen maken over wat ze doen met het geld van hun klanten. BNP Paribas treedt hiermee in de voetstappen van Triodos Bank, KBC, Dexia en ING die al langer een uitsluitingsbeleid m.b.t. controversiële wapens hebben. Nu is het aan BNP Paribas en de andere grootbanken om de ethische ondergrens door te trekken naar andere praktijken.”

Netwerk Vlaanderen lanceert vandaag een update van de bankenranking op haar website. De globale kans op schadelijke investeringen door BNP Paribas wordt door Netwerk Vlaanderen op haar website nog altijd geclassificeerd als ‘hoog’. BNP Paribas heeft nog altijd geen degelijk uitgewerkt beleid voor de thema’s ‘leefomgeving’, ‘vrijheid & democratie’ en ‘waardig werk’. Naast BNP Paribas zijn ook AXA, Citibank, Deutsche Bank, KBC, Dexia, ING en Triodos in de ranking opgenomen. AXA, Citibank en Deutsche Bank blijven duidelijk achter: het risico op schadelijke investeringen bij deze banken is nog steeds ‘zeer hoog’.

Share Button