NIBC, Van Lanschot en ING scherpen duurzaamheidbeleid verder aan

Van Lanschot Bankiers, NIBC en ING scherpten het afgelopen kwartaal op onderdelen hun duurzaamheidbeleid verder aan, zo blijkt vandaag uit de nieuwe update van de Eerlijke Bankwijzer. Sinds de lancering van de Eerlijke Bankwijzer in 2009 zijn nu –door alle vergeleken banken samen- exact 100 meetbare aanscherpingen van maatschappelijk beleid doorgevoerd. Veertien maatschappelijke organisaties hebben intussen officieel hun steun uitgesproken voor de doelstelling van Eerlijke Bankwijzer, waaronder CNV, Cordaid en Greenpeace.

Woordvoerder van de Eerlijke Bankwijzer Peter Ras: "De steun van zoveel belangrijke organisaties laat zien dat de roep om maatschappelijk verantwoord gedrag van de banken steeds groter wordt, of het nu om bonussen gaat of om de manier waarop banken investeren of beleggen. Banken lijken dat ook steeds beter te begrijpen, maar we zijn er nog lang niet.”

Van Lanschot heeft voortgang geboekt op het gebied van gezondheid en de maakindustrie, met criteria voor veiligheid op het werk, mensenrechten, giftige stoffen en milieu. NIBC voert nieuw beleid op landbouw, met eisen op het gebied van arbeidsrechten, duurzame productietechnieken en dierenwelzijn. In de maakindustrie stelt NIBC nu voorwaarden voor arbeidsrechten en de transparantie van toeleveringsketens. De ING, die eerder dit jaar zwaar onder vuur lag in verband met haar bonusbeleid, paste dat beleid aan met meer nadruk op lange termijndoelstellingen. De score voor haar bonusbeleid ging daarom van “onvoldoende” naar “matig”. ABN Amro heeft voor het eerst in jaren weer een duurzaamheidsverslag volgens internationale richtlijnen uitgebracht. Eerder had de Eerlijke Bankwijzer de bank hier met klem om verzocht, en ook minister De Jager van Financiën heeft zich hier ferm voor uitgesproken. De bank publiceert echter nog niet haar beleid op sociale en milieuthema’s en per sector.

Toch halen de banken nog steeds te veel onvoldoende of matige scores. Het wapenbeleid van ING en Rabobank`s dochter Robeco schiet ook nog steeds tekort, ondanks herhaalde oproepen tot aanscherping vanwege investeringen in bedrijven die wapens leverden aan onder meer Libië. De meeste banken scoren niet goed op klimaatbeleid en diverse banken blijven achter op transparantie en bonusbeleid. Uit praktijkonderzoeken blijkt verder regelmatig dat banken nog lang niet altijd krachtige MVO-criteria in bijvoorbeeld kredietovereenkomsten met hun klanten opnemen, of een dialoog aangaan of druk uitoefenen op klanten bij wie misstanden voorkomen.

Vanaf vandaag wordt de doelstelling van de Eerlijke Bankwijzer, "verduurzaming van banken met behulp van consumenten" officieel gesteund door de volgende organisaties: CNV, Cordaid, Greenpeace, BothEnds, Hivos, ICCO, IKV Pax Christi, Green Cross Nederland, Natuur en Milieu, VBDO, WSPA, Niza, TNI en Eurogroup for Animals. Deze organisaties hebben een achterban van zo’n 1,3 miljoen mensen.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en de Dierenbescherming. Op 5 juli zal het eerstvolgende praktijkonderzoek, over investeringen van banken in varkenshouderijen, worden gepubliceerd.

Share Button