PGGM dwingt meer duurzaamheid af bij Private Equity partijen

PGGM heeft tijdens het congres PEI Responsible Investment Forum 2012 bekend gemaakt dat zij speciaal voor Private Equity een verantwoord beleggingsbeleid heeft ontwikkeld en gaat toepassen. Hiermee is PGGM de eerste institutionele belegger die het verantwoord beleggingsbeleid voor Private Equity publiek maakt op de website.

PGGM heeft de ambitie om ESG-factoren (Environment, Social, Governance) op alle beleggingscategorieën toe te passen. Juist Private Equity is bij uitstek een beleggingscategorie waarbij beleggers duurzaamheid kunnen stimuleren. Want bij Private Equity is de afstand tussen ondernemingen en beleggers relatief klein en zijn de beleggingen meestal voor de lange termijn . Hierdoor zijn er goede mogelijkheden om ondernemingen aan te sporen om ESG-verbeteringen aan te brengen.

Met dit nieuwe beleid wil PGGM er in de eerste plaats voor zorgen dat alle Private Equity partijen die bij de beleggingen betrokken zijn, milieu-, sociale en ondernemingsbestuur factoren structureel meenemen in het beleggingsproces. Aangezien PGGM meestal indirect in Private Equity belegt is een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid het onderzoeken hoe Private Equity fondsen hun ESG-beleid hebben ingericht en hoe ze het vervolgens naleven. PGGM gaat in alle fasen van het beleggingsproces bij de Private Equity fondsen beoordelen in hoeverre het ESG-beleid wordt nageleefd. Verder wil PGGM vooral ondernemingen en Private Equity fondsen stimuleren om verder te kijken dan lokale wetgeving en reputatierisico’s op ESG gebied. PGGM verwacht dat ondernemingen streven naar het optimaliseren van processen, waardoor bijvoorbeeld de hoeveelheid afval en energieverbruik vermindert. Op die manier kan een onderneming het milieu én het rendement verbeteren. Daarnaast wil PGGM Private Equity partijen en ondernemingen stimuleren om te werken aan innovatieve duurzame producten en diensten, waarbij zowel economische groei als maatschappelijke vooruitgang centraal staat.

Bovendien wil PGGM met de publicatie van dit beleid het voortouw nemen om verdere discussie en integratie van ESG in de gehele Private Equity sector te bevorderen.

Share Button