Bestuur filantropische instellingen is bepalend voor duurzaam beleggingsbeleid

Bij filantropische instellingen is intern draagvlak binnen de organisatie essentieel om het duurzaam beleggingsbeleid goed in te zetten. Dat blijkt uit het praktijkonderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) vandaag publiceert. De vereniging onderzocht het duurzame beleggingsbeleid van 7 goededoelenorganisaties en 6 vermogensfondsen in Nederland.

Goede doelen hebben de afgelopen jaren meer aandacht gekregen voor duurzaam beleggen. Die aandacht staat of valt bij het draagvak binnen de organisatie. De besturen van deze maatschappelijke instellingen spelen daarbij een cruciale rol. Kennis en affiniteit op het gebied van duurzaam beleggen zorgen voor een versnelling van de verduurzaming van het vermogen.

“Filantropische instellingen doen steeds meer praktische inspanningen om hun vermogen op een verantwoorde en duurzame manier te beleggen. Er blijft echter wat ruimte voor verbetering.” Dat zegt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. “We zien dat sommige fondswervende instellingen vooral aandacht geven aan financieel beheer en beleggen wanneer er sprake is van tegenvallende financiële resultaten of foute beleggingen die kunnen leiden tot reputatieschade. Het beleggingsbeleid wordt in die gevallen nog steeds niet gezien als de kerntaak”. Volgens Van der Helm is dit een misvatting. Van der Helm vervolgt: “Filantropische instellingen kunnen meer doen door met gerichte keuzes hun belegd vermogen te laten bijdragen aan hun ideële missie. Zo kunnen maatschappelijke instellingen meer doen aan actief aandeelhouderschap, oftewel “mission-related engagement”, waarbij stemrecht uitgeoefend wordt en de dialoog wordt aangaan met ondernemingen zodat zij verduurzamen

VBDO analyseerde in het onderzoek de publiek beschikbare informatie over het duurzaam beleggingsbeleid van maatschappelijke instellingen. Daarnaast heeft de VBDO 7 goededoelenorganisaties en 6 vermogensfondsen geïnterviewd. De vereniging heeft op basis hiervan een aantal specifieke aanbevelingen geformuleerd. Zo pleit de VBDO ervoor om te zorgen voor voldoende kennis over duurzaam beleggen binnen de besturen. Daarnaast vraagt de beleggersvereniging om meer oog te hebben voor de impact van indirecte beleggingen – zoals spaarrekeningen en deposito’s – op duurzame ontwikkeling. Ook kunnen de vermogensbeheerders meer betrokken worden bij de invulling van het duurzaam beleggingsbeleid van de sector.

De VBDO schiet de filantropische sector te hulp door vier instrumenten voor een duurzamer beleggingsbeleid aan te bieden: een Overzichtsrapport Vermogensbeheerders, een Quickscan beleggingsbeleid, Missiegerelateerd Engagement en een Model Beleggingsstatuut. Het overzichtsrapport laat zien in hoeverre vermogensbeheerders die voor filantropische instellingen werken duurzaamheid en verantwoord beleggen in hun beleid en praktijk geïntegreerd hebben. 11 vermogensbeheerders zijn onder de loep genomen. De beoordeling heeft als doel om filantropische instellingen een vermogensbeheerder te helpen vinden die het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid (verder) in praktijk kan brengen. En om de vermogensbeheerders te stimuleren om duurzaamheid en verantwoord beleggen beter in hun beleid en praktijk te integreren.

De VBDO ontwikkelde daarnaast met Double Dividend de ‘Quickscan Beleggingsbeleid’ met als doel in kaart te brengen wat de belangrijkste aandachtspunten en mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaam beleggen voor filantropische instellingen.

Het derde instrument is het ‘Missiegerelateerde Engagement (MRE)’. De VBDO voert al 18 jaar engagement-activiteiten uit met beursgenoteerde ondernemingen, zoals het bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen, stakeholderdialogen en engagementgesprekken met genoteerde bedrijven. De VBDO kan helpen bij het uitvoeren van deze missiegerelateerde vorm van engagement voor maatschappelijke instellingen.

En tot slot kan de VBDO ondersteunen door een ‘Modelbeleggingsstatuut’ met stappenplan te maken, waardoor inzichtelijk wordt welke keuzes en criteria gehanteerd kunnen worden om duurzaam te beleggen.

Share Button