Duurzaamheid krijgt weinig aandacht van Private Equity partijen

Duurzaamheid krijgt weinig aandacht van Private Equity partijen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Van de 16 onderzochte private equity (PE) huizen hebben er slechts negen een duurzaam investeringsbeleid waarin zij specificeren hoe zij duurzame aspecten meenemen bij hun investeringsbeslissingen. De verschillende beleidsstrategieën op dit vlak laten grote verschillen zien in kwaliteit. Ook stelt de vereniging vast dat de uitvoering niet altijd in het hele investeringsproces is doorgevoerd.

Grote bijdrage
De VBDO is van mening dat private equity fondsen een grote bijdrage kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling doordat ze doorgaans voor langere termijn en als grootaandeelhouder betrokken zijn bij de door hen opgekochte bedrijven. “Helaas blijkt dit blijkt dit in de praktijk anders te zijn. Duurzaamheid krijgt weinig aandacht. Het is niet voor niets dat de private equity sector een controversiële reputatie heeft”, aldus VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. “Wij roepen private equity fondsen dan ook op om met het thema duurzaamheid aan de slag te gaan en, naast financiële, ook concrete duurzame doelstellingen te formuleren en uit te voeren”.

Duurzame Private Equity initiatieven
De uitslag van de quickscan zet de VBDO niet helemaal in mineurstemming. De vereniging ziet ook hoopvolle ontwikkelingen. Er zijn een aantal partijen en initiatieven in de sector die stappen zetten op weg naar verduurzaming. De VBDO noemt in dit verband de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), de brancheorganisatie van de participatiemaatschappijen in Nederland. Ook de publicatie ‘Responsible Investment in Private Equity’ door PRI (Principles for Responsible Investment) is een stap op de goede weg, volgens de beleggersvereniging’. De VBDO noemt in haar rapport bovendien enkele private equity huizen als kop- en voorlopers in de sector op het terrein van verduurzaming.

Private Equity en economische transitie
De beleggersvereniging roept de Private Equity huizen op om relevante duurzaamheidsthema’s op te nemen in het gehele beleggingsproces. Juist dit soort investeerders zijn volgens de VBDO belangrijk in de transitie naar een duurzamere economie omdat er kansen liggen besloten in hun specifieke business model.

De beleggersvereniging onderzocht het duurzaamheidsbeleid van 16 grote Private Equity huizen actief in Nederland. Van de 16 aangeschreven partijen, ontving de VBDO 9 ingevulde enquêtes. De 7 partijen die niet reageerden zijn onderzocht aan de hand van publiek beschikbare informatie.

De benchmark “Private Equity: The Future or the Vulture?” is mogelijk gemaakt door inhoudelijke steun van Deloitte en is gefinancierd door het in 2012 opgerichte VBDO Innovatiefonds.

Share Button