Steeds meer pensioenfondsen hebben beleid voor verantwoord beleggen

Een ruime meerderheid van alle pensioendeelnemers en gepensioneerden is aangesloten bij een pensioenfonds dat een beleid voor verantwoord beleggen heeft. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek dat de Pensioenfederatie eind 2012 onder de aangesloten pensioenfondsen heeft uitgevoerd. De enquête is ingevuld door een derde van alle pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigen 84 procent van het totaal aantal deelnemers en gepensioneerden. De gedetailleerde resultaten zijn vandaag aan staatssecretaris Klijnsma van SZW gerapporteerd.

Circa driekwart van de pensioenfondsen die aan het onderzoek hebben meegewerkt heeft een beleid voor verantwoord beleggen en 12 procent is bezig met het formuleren van dat beleid. Van de deelnemende fondsen heeft 15 procent, veelal na interne discussie, besloten af te zien van eigen beleid, vaak omdat zij vooral gebruik maken van beleggingsfondsen. Deze pensioenfondsen vertegenwoordigen samen slechts 1 procent van de deelnemers en gepensioneerden van de fondsen die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Hieruit blijkt dat, vooral bij grotere fondsen, beleid op het gebied van verantwoord beleggen in de afgelopen jaren gemeengoed is geworden.

Pensioenfondsen zetten vaak meerdere instrumenten in om hun verantwoord beleggingsbeleid vorm te geven. De criteria zijn meestal gebaseerd op bestaande principes en verdragen op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden, anti-corruptie en verantwoord beleggen. De meest gebruikte instrumenten zijn: uitsluiten van beleggingen in bedrijven die niet aan bepaalde criteria voldoen, stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen en engagement, oftewel het aangaan van de rechtstreekse dialoog met ondernemingen. Het merendeel van de fondsen zet al deze middelen in.

Pensioenfondsen met beleid op het gebied van verantwoord beleggen houden hun deelnemers en gepensioneerden veelal via het jaarverslag en de website op de hoogte, maar ook digitale nieuwsbrieven en aparte maatschappelijke jaarverslagen worden hiervoor ingezet.

Share Button