Triodos Vastgoedfonds hervat handel in aandelen op 15 juli

Triodos Investment Management kondigt vandaag aan dat zij de herstructurering van Triodos Vastgoedfonds naar een closed-end beleggingsinstelling per 15 juli 2013 zal afronden. Per die datum kan er ook weer in de aandelen van Triodos Vastgoedfonds gehandeld worden. Zittende aandeelhouders die hun aandelen aan het fonds willen verkopen krijgen hiervoor eenmalig de gelegenheid, voordat de handel wordt hervat.

Triodos Investment Management kondigde op 13 februari 2013 het voornemen aan om het open-end vastgoedfonds te herstructureren naar een closed-end fonds. Om dit proces zorgvuldig uit te voeren werd de handel in het fonds per die datum opgeschort. De directie van het fonds heeft tot het herstructureren van het fonds besloten om de toekomstige verhandelbaarheid van de aandelen Triodos Vastgoedfonds beter te waarborgen. De ontwikkelingen in de vastgoedmarkt maken dat de open-end structuur van het fonds niet langer voldoet. In het belang van de aandeelhouders is daarom het proces gestart om het fonds om te vormen naar een closed-end beleggingsfonds. De herstructurering brengt het fonds meer in lijn met de huidige praktijk in de markt.

Het herstructureringsproces van Triodos Vastgoedfonds bevindt zich in de afrondende fase en het fonds zal per 15 juli 2013 als closed-end beleggingsfonds weer verhandelbaar zijn via Euronext Amsterdam. Tot dat moment wordt de waarde vastgesteld op basis van de herrekende intrinsieke waarde. Vanaf 15 juli wordt de waarde van het aandeel bepaald op basis van vraag en aanbod in plaats van de herrekende intrinsieke waarde.

Bij een wijziging als deze geldt een notificatieperiode van één maand. Gedurende die periode wordt aan aandeelhouders van het fonds de gelegenheid geboden om, indien gewenst, hun aandelen aan het fonds te verkopen tegen een prijs die is gebaseerd op een externe taxatie over de verwachte verkoopopbrengst van de gehele portefeuille bij versnelde verkoop. Het fonds stelt eenmalig een bedrag van EUR 250.000,- beschikbaar voor het inkopen van aandelen. Dit bedrag is gebaseerd op de liquiditeitsprognose 2013.
De prijs waartegen aandeelhouders in het fonds hun aandelen kunnen aanbieden is vastgesteld op EUR 1,21. Een versnelde verkoop in de huidige markt heeft een zeer sterk drukkend effect op de waarde van de panden. Dit maakt dat de prijs van het aanbod significant lager is dan wanneer deze gebaseerd zou zijn op de waardering bij een reguliere taxatie. Omdat de koers van het fonds vanaf 15 juli wordt bepaald op basis van vraag en aanbod, zal deze hoogstwaarschijnlijk afwijken van de prijs van het aanbod tijdens de notificatieperiode.

Aandeelhouders die willen ingaan op het aanbod kunnen hun aandelen tot uiterlijk 1 juli via hun bank of commissionair aanmelden. Wanneer er meer aanmeldingen voor verkoop blijken te zijn dan het bedrag waarvoor het fonds kan inkopen, zal het fonds de aandelen pro rata inkopen.

Triodos Vastgoedfonds is opgericht in 2004 en is het eerste duurzame vastgoedfonds in Europa. Het fonds belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of duurzaam beheerde panden en monumenten. Het fonds heeft een duurzame vastgoedportefeuille met een laag leegstandspercentage van minder dan 4% en gemiddeld 5,9 jaar lopende huurcontracten. Triodos Vastgoedfonds heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol in de verduurzaming van de
vastgoedmarkt gespeeld, onder andere met de introductie van het ‘Green Lease Concept’. Een recent voorbeeld hiervan is de renovatie van een leegstaand kantoorpand van energielabel G naar A+ voor huurder GasTerra. Triodos Vastgoedfonds wil zijn leidende rol in de vastgoedwereld blijven spelen en heeft de ambitie de portefeuille verder uit te breiden.

Share Button