Triodos Bank groeit verder door in 2013

Het balanstotaal van Triodos Bank is in het eerste halfjaar van 2013 met 11% gegroeid tot EUR 5,9 miljard. In dezelfde periode van 2012 bedroeg de groei eveneens 11%.

De kredietportefeuille met leningen aan duurzame bedrijven en projecten groeide met 5%. In dezelfde periode van 2012 was de groei 8%.

De nettowinst bedraagt EUR 13,4 miljoen, een stijging van 35% ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Het aantal klanten is gestegen met ruim 40.000 tot 477.000 (9% groei).

Directievoorzitter Peter Blom: “Ondanks moeilijke economische tijden blijft de bank groeien. De economische situatie in Europa leidt echter tot minder vraag naar financieringen en vertraagde ook de opname van een aantal kredieten. Ook duurzame ondernemingen zijn in het huidige economische klimaat voorzichtig bij het aangaan van financiële verplichtingen. De effecten daarvan zijn merkbaar, net als die van overheidsbezuinigingen en van onduidelijkheid rond de regelgeving op het gebied van duurzame energie projecten. Consumenten blijven kiezen voor positieve verandering, duurzaamheid en bewuster omgaan met hun geld. Die ontwikkeling zien we terug in de groei van het aantal klanten met 40.000 in de eerste zes maanden van dit jaar.”

Het bedrag aan Triodos Bank toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden, termijndeposito’s en tegoeden op betaalrekeningen, is de eerste zes maanden van 2013 gestegen met 12% (2012: 11%).
De toevoeging aan de voorzieningen voor probleemkredieten daalde tot EUR 5,5 miljoen ten opzichte van EUR 12,4 miljoen in dezelfde periode van 2012. Deze ontwikkeling heeft een positief effect op de winstgevendheid van de bank.

Kapitaal
De BIS-ratio, een belangrijke indicator voor de solvabiliteit, van Triodos Bank is 17,0%. De bank heeft een Tier 1 kernkapitaal ratio van 16,9%. De leverage ratio, berekend volgens de nieuwste Basel III richtlijnen, is 8,7% en is daarmee aanzienlijk beter dan de 3% die nu als minimumverplichting wordt overwogen voor Europese banken.

Fondsen in beheer
Fondsen in beheer bestaan uit twee onderdelen: het vermogen dat door Triodos Private Banking wordt beheerd, en het volume van de Triodos beleggingsfondsen waar Triodos Investment Management de directie over voert. In de eerste zes maanden van 2013 groeiden fondsen in beheer met 9% tot EUR 3,0 miljard. In dezelfde periode van 2012 was sprake van een groei van 3%.

In de eerste helft van 2013 realiseerde Triodos Private Banking een toename van het vermogen in beheer van 13% tot een totaal van EUR 627 miljoen. In dezelfde periode van 2012 was sprake van een groei van 11%.

Het volume van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen, nam in het eerste halfjaar van 2013 met 8% toe tot EUR 2,4 miljard. In dezelfde periode in 2012 was sprake van een groei van 2%. In de eerste zes maanden van 2013 verwierf Triodos Groenfonds het BNP Paribas Groenfonds. Dit betekende een forse toename van 25% in volume van het fonds, tot EUR 625 miljoen medio 2013.
Ook een sterke groei van het totale beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund (19%), Triodos Renewables Plc (12%), Triodos SICAV I (14%) en Triodos Microfinance Fund (16%) heeft bijgedragen aan deze groei.

Verwachtingen tweede helft 2013
Belangrijk punt van aandacht in de tweede helft van 2013 is de groei van de kredietportefeuille, waaronder duurzame hypotheken aan particulieren, waarbij Triodos Bank nauwlettend toeziet op het behoud van de kwaliteit van de portefeuille en verdere diversificatie nastreeft. De bank verwacht in 2013 EUR 60 tot 80 miljoen aan nieuw kapitaal aan te trekken. Onvoorziene omstandigheden daargelaten verwacht de bank een verdere stabiele groei in volume en resultaten.

Share Button