Positief eerste halfjaar 2013 voor ASN Beleggingsfondsen

Bron
ASN Bank

Het totale beheerde vermogen van de ASN Beleggingsfondsen is in de eerste helft van 2013 met 3,5 procent toegenomen tot ruim 1,4 miljard euro. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de fondsen.

Fondsvermogen
Het beheerde vermogen nam in het eerste halfjaar toe met 48,1 miljoen euro. De stijging is vooral toe te schrijven aan positief koersresultaat. Daarnaast was er instroom bij het ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Bij het ASN Duurzaam Mixfonds en ASN Milieu & Waterfonds vond een kleine uitstroom plaats.

Het vermogen van het ASN-Novib Microkredietfonds bleef nagenoeg gelijk. Dit kwam door de afschaffing van het fiscale voordeel van de Regeling sociaal-ethisch beleggen per 1 januari 2013. In het eerste halfjaar stroomde er 13,5 miljoen euro uit het ASN Groenprojectenfonds, na een stevige instroom aan het einde van 2012.

Rendement
De drie duurzame aandelenfondsen behaalden in eerste halfjaar van 2013 goede rendementen: het ASN Duurzaam Aandelenfonds 15,65 procent, het ASN Milieu & Waterfonds 10,57 procent en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 7,97 procent.

Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds was negatief: -1,23 procent. Dankzij het belang in aandelen kwam het ASN Duurzaam Mixfonds uit op 6,38 procent.

Het ASN-Novib Microkredietfonds behaalde een rendement van 1,76 procent. Het rendement van het ASN Groenprojectenfonds over het eerste halfjaar was negatief: -0,83 procent. Dit werd vooral veroorzaakt door de stijgende kapitaalmarktrente.

Duurzame prestaties
De ASN Bank benadert regelmatig ondernemingen waarin de fondsen beleggen met een vraag of verzoek. Met deze vorm van engagement spoort de bank ondernemingen aan hun beleid en praktijken op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit duurzamer te maken. De bank past ook engagement toe om te vragen om opheldering bij mogelijke misstanden. In de eerste helft van 2013 voerde de ASN Bank engagement met 76 bedrijven. In heel 2012 ging het om 87 bedrijven.

Het ASN Groenprojectenfonds verstrekte 36,4 miljoen euro aan nieuwe leningen op het gebied van duurzaam bouwen, windenergie en decentrale energievoorziening (warmte-koude-installaties). Dit is meer dan over de eerste helft van 2012 (33 miljoen euro).

Het ASN-Novib Microkredietfonds voegde een lening aan de Boliviaanse MFI Idepro aan de portefeuille toe. Ook nam het een deelneming in de eveneens Boliviaanse MFI Fortaleza, die een breed scala van krediet- en spaarproducten aanbiedt.

Share Button