Triodos Vastgoedfonds roept aandeelhouders op voor buitengewone aandeelhoudersvergadering

Triodos Vastgoedfonds, het duurzame vastgoedfonds van Triodos Investment Management, roept haar aandeelhouders op voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 oktober 2013. Het fonds plaatst daarvoor vandaag een advertentie in een landelijk verspreid dagblad.

Triodos Vastgoedfonds heeft eerder dit jaar bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen dividend voor aandeelhouders kunnen vaststellen. Dit was civielrechtelijk niet mogelijk omdat door afwaarderingen het eigen vermogen van het fonds lager was dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de wettelijke reserves. Om enige uitkering aan aandeelhouders te kunnen verstrekken is een verlaging van de nominale waarde van de aandelen nodig. Deze verlaging vereist een statutenwijziging, welke vastgesteld dient te worden tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een toelichting op deze verlaging van de nominale waarde van de aandelen Triodos Vastgoedfonds zal worden gegeven tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering.

De verlaging van de nominale waarde zorgt er tevens voor dat het fonds beter gepositioneerd is voor toekomstige groei. Het is een eerste stap om op termijn uitgifte van aandelen mogelijk te maken.

Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering zal aan de aandeelhouders gevraagd worden om in te stemmen met de statutenwijziging.

Over Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds staat in de markt bekend als een koploper op het gebied van duurzaam beheren en verbouwen van zakelijk vastgoed. Dit is onder andere terug te zien in de performance van de portefeuille. In 2012 presteerde het vastgoed van het fonds 2,1% beter dan het vastgoed in de IPD-benchmark. Triodos Vastgoedfonds kent slecht 3% leegstand tegenover 15% in de markt. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is 6 jaar,hetgeen in deze markt uitzonderlijk lang is. Daarnaast onderscheidt het fonds zich in de markt door haar bovengemiddelde prestatie op het gebied van duurzaamheid: de panden in de portefeuille scoren gemiddeld 55% lager qua energiegebruik en 60% lager qua CO2 uitstoot dan het gemiddelde in de markt.

Triodos Vastgoedfonds realiseert duurzaamheid niet alleen door technische innovaties, maar ook door financiële innovaties. Zo heeft Triodos Vastgoedfonds als eerste de ’green lease‘ in Nederland geïntroduceerd. Het uitgangspunt hierbij is een bestaand gebouw compleet duurzaam te renoveren, zonder dat dit een wijziging van de huurprijs als gevolg heeft. De ‘winst’ die gemaakt wordt door de energiebesparing wordt daarbij ingezet om de renovatie te financieren. Een recent voorbeeld hiervan is de renovatie van een leegstaand kantoorpand van energielabel G naar A+ voor huurder GasTerra.

Triodos Vastgoedfonds is opgericht in 2004 en is het eerste duurzame vastgoedfonds in Europa. Het fonds belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of duurzaam beheerde panden en monumenten. Triodos Vastgoedfonds wil zijn leidende rol in de vastgoedwereld behouden en heeft de ambitie de portefeuille verder uit te breiden.

Share Button