EI-VEB vraagt Triodos interne discussies over stopzetten handel openbaar te maken

Bron
EI-VEB

Eind vorig jaar nam Triodos een besluit dat verstrekkende gevolgen heeft voor certificaathouders van de bank. Triodos-beleggers kunnen naar schatting twee jaar niet bij hun investering en zien die bovendien sterk in waarde gedaald. EI-VEB roept bestuur en commissarissen van Triodos in een brief op tot absolute openheid over de interne wetenschap rond dit besluit.

Bij Triodos beleggen mensen hun geld doorgaans niet alleen voor het rendement, maar ook om de duurzame missie van de bank te ondersteunen. Toch blijft het beleggen, wat mensen doen die certificaten van Triodos aanschaffen. Zij verschaffen eigen vermogen aan de bank en krijgen daarvoor in ruil het uitzicht op een jaarlijks dividend. Bovendien kunnen zij hun certificaten van aandelen tegen een door Triodos vastgestelde (intrinsieke) waarde terug verkopen aan de bank.

Zo werkte dat jarenlang, maar inmiddels al een tijd niet meer. Sinds begin 2020 heeft Triodos de handel in certificaten drastisch teruggeschroefd en regelmatig stilgelegd, onder meer naar aanleiding van de Coronacrisis.

Eind 2021 kwam uiteindelijk het bericht over het definitieve einde van deze handelwijze. Triodos kondigde aan te werken aan een semi-open handelssysteem. Tot deze mogelijkheid gereed is, naar verwachting niet voor het einde van dit jaar, zitten certificaathouders grotendeels klem. Zij kunnen slechts beperkt en in zeer uitzonderlijke omstandigheden ingelegd geld terugkrijgen. Bovendien verliezen de certificaten in hun portefeuille een aanzienlijk deel van hun waarde zodra het handelssysteem in werking zal treden, naar verwachting minstens dertig procent.

Besef over onhoudbaarheid

De ingrijpende aanpassingen in certificaathandel hebben tot veel onrust geleid onder beleggers. De missie van Triodos staat daarbij niet ter discussie, wel de handelwijze van de bank. EI-VEB concludeerde al dat het handelssysteem van Triodos op termijn niet houdbaar is. Op termijn zou dit onvermijdelijk leiden tot een drastische waardervemindering van de certificaten.

Bij Triodos moet dat besef ook al lange tijd leven. Desondanks is de bank certificaten blijven verkopen aan beleggers die klaarblijkelijk minder doordrongen waren van de beperkingen van het gebruikte handelssysteem. Zo kregen certificaathouders eind 2020 nog het aanbod van Triodos om met korting extra te investeren.

Mocht Triodos al langer intern twijfelen over het handelssysteem en desondanks doorgaan met het aanbieden van beleggingen dan doet dat ernstig afbreuk van het vertrouwen van beleggers. Ook vreest EI-VEB dat Triodos daarmee de – inmiddels – maatschappelijk breed gedragen noodzaak tot verduurzaming ondergraaft.

EI-VEB roept Triodos per brief daarom op om volledige openheid van zaken te geven over de interne beoordeling en besluitvorming over het handelssysteem. De beleggersvereniging roept bestuur en commissarissen op om de relevante passages in notulen van vergadering openbaar te maken. Dat is een verstrekkend verzoek dat past bij de ernst van de zaak. De significante waardedaling van kapitaal van beleggers bij een zelfbenoemde solide financiële instelling en het feit dat deze beleggingen lange tijd beklemd zitten, is zonder precedent in het moderne Nederlandse bankwezen.

Lees de brief van EI-VEB

Vergadering zonder invloed

EI-VEB verwacht duidelijkheid van Triodos voor de vergadering met certificaathouders op 29 maart aanstaande. Ook hekelt de beleggersvereniging de manier waarop Triodos deze vergadering heeft ingericht. Allereerst wil de bank de bijeenkomst alleen digitaal houden. Eerder wekte Triodos op zijn minst de verwachting dat het ook mogelijk was om te vergadering fysiek bij te wonen. Een fysieke vergadering is, zo leert de ervaring in afgelopen jaren (ook) bij beursgenoteerde vergaderingen, cruciaal voor een gelijkwaardige dialoog tussen kapitaalverschaffers en de onderneming.

Dat geldt bij uitstek voor deze belangrijke vergadering, waarbij de voorgestelde introductie van een nieuw handelssysteem bij Triodos besproken wordt. EI-VEB betreurt het dat de bank dit voornemen niet ter (adviserende) stem voorlegt aan certificaathouders. Juist omdat dit besluit zo ingrijpend is verwacht EI-VEB dat de bank maximale inspraak toedeelt aan beleggers.

EI-VEB behoudt zich het recht voor om duidelijkheid over de gang van zaken rond het handelssysteem van Triodos op andere manieren af te dwingen.

Share Button