Grote verzekeraars beleggen hun vermogen duurzamer dan kleine

Grote verzekeraars beleggen hun vermogen duurzamer dan kleine blijkt uit onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft gedaan voor haar jaarlijkse Benchmark Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland.

Uit het VBDO-onderzoek onder 29 verzekeraars blijkt dat er een relatie bestaat tussen de omvang van het verzekeringsbedrijf en de score in de gepubliceerde benchmark. Grote verzekeraars doen het beter dan middelgrote branchegenoten. Die overschaduwen op hun beurt weer de prestaties van de kleine verzekeraars waar het gaat om duurzaam beleggingsbeleid en de implementatie daarvan.
“Toch betekent dat volgens ons niet dat de omvang van een onderneming op zichzelf een belemmering vormt voor het hanteren van een goed, verantwoord beleggingsbeleid”, zegt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. “We zien namelijk ook voorbeelden van kleine verzekeraars die relatief hoog scoren in de benchmark. Denk daarbij aan ONVZ Zorgverzekeraar en BNP Paribas Cardif. Die laatste heeft in de benchmark zelfs de top 10 gehaald.”

Sector
De verzekeringsbranche presteert qua duurzaam beleggen aanmerkelijk slechter dan de pensioenfondsen. Omdat beide sectoren in veel opzichten aan elkaar verwant zijn, wordt in het rapport verschillende malen gerefereerd aan de benchmark van de pensioenfondsen die eerder deze maand is uitgekomen.

Transparantie
Zo blijven de verzekeraars bijvoorbeeld ver achter op het thema transparantie. Van de 29 onderzochte verzekeringsbedrijven hebben er 9 zelfs geen enkele informatie over hun duurzaamheidsbeleid op de website staan en hebben ze ook vragen van de VBDO daarover onbeantwoord gelaten.
De respons op de vragenlijst van de VBDO-onderzoekers is sowieso lager dan die van vorig jaar. Toen vulde nog 72 procent van de ondervraagde bedrijven de vragenlijsten in. Dit jaar is dat nog maar 69 procent. “Dat is eigenlijk een bedroevend resultaat”, vindt Van der Helm. “Bij het samenstellen van de Benchmark Pensioenfondsen 2013 hebben we maar liefst 100 procent van alle vragenformulieren ingevuld retour gekregen.”

Klanten
Steeds meer verzekeraars informeren klanten en stakeholders weliswaar via de website over het duurzaam beleggingsbeleid. Maar het actief betrekken van klanten of andere belanghebbenden gebeurt nog nauwelijks. “We zouden graag zien dat verzekeraars meer laten zien hoe ze invulling geven aan verantwoord beleggingsbeleid en stakeholders daar vervolgens ook bij gaan betrekken”, zegt Van der Helm.

De drie hoogste scores in de benchmark staan, net als vorig jaar, op naam van respectievelijk Zwitserleven, REAAL en ASR Nederland. Maarten Edixhoven, voorzitter directie Zwitserleven: "Zwitserleven gelooft dat verantwoord beleggen met het geld van onze deelnemers het verschil maakt. Een goed rendement en verantwoord beleggen gaan prima samen, met dank aan SNS Asset Management. Wij denken graag vooruit en voelen ons verantwoordelijk voor de duurzame toekomst van onze deelnemers. Zodat ook zij over 30 jaar van hun Zwitserleven Gevoel kunnen genieten. Het voelt goed dat VBDO dit pionierswerk herkent."

Opmerkelijk is de score van Achmea. Die werkte zich in de benchmark omhoog van de achtste plaats vorig jaar naar de vierde plaats dit jaar. De grootste stijger is Legal & General NL die vorig jaar nog op nummer 21 stond en dit jaar steeg naar nummer 12. “Meer aandacht voor duurzaam ondernemen lukt alleen wanneer alle medewerkers van de onderneming dit dragen”, aldus algemeen directeur Legal & General Arno Dolders. “Dat vereist dus eerst een intern traject voordat de buitenwereld echte concrete resultaten ziet. We zijn blij dat er nu op het gebied van duurzaam beleggen zichtbare verbeteringen zijn.”

Share Button