Besluit van aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds schept ruimte voor uitkering

De aandeelhouders van Triodos Vastgoedfonds N.V. hebben vandaag ingestemd met het voorstel van de directie van het fonds om de nominale waarde van het aandeel Triodos Vastgoedfonds te verlagen tot EUR 0,50. De verlaging van de nominale waarde creëert ruimte voor een stabiel uitkeringsbeleid. Het fonds is voornemens om voor het einde van het jaar een uitkering van EUR 0,20 per aandeel te verstrekken aan haar aandeelhouders.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft een ruime meerderheid van de aanwezige aandeelhouders de voorgestelde verlaging van de nominale waarde en de bijbehorende statutenwijziging aangenomen.

Over Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds staat in de markt bekend als koploper op het gebied van duurzaam beheren en verbouwen van zakelijk vastgoed. Dit is onder andere terug te zien in de performance van de portefeuille van het fonds. In 2013 presteerde het vastgoed van het fonds 2,2% beter dan het vastgoed in de IPD-benchmark. Triodos Vastgoedfonds kent slecht 3% leegstand tegenover 16% in de markt. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is 5 jaar, hetgeen in deze markt zeer lang is. Daarnaast onderscheidt het fonds zich in de markt door haar bovengemiddelde prestatie op het gebied van duurzaamheid: de panden in de portefeuille scoren gemiddeld 40% lager qua energiegebruik en 80% lager qua CO2 uitstoot dan het gemiddelde in de markt.

Triodos Vastgoedfonds realiseert duurzaamheid niet alleen door technische innovaties, maar ook door financiële innovaties. Zo heeft Triodos Vastgoedfonds als eerste de ’green lease‘ in Nederland geïntroduceerd. Het uitgangspunt hierbij is een bestaand gebouw compleet duurzaam te renoveren, zonder dat dit een wijziging van de huurprijs als gevolg heeft. De ‘winst’ die gemaakt wordt door de energiebesparing wordt daarbij ingezet om de renovatie te financieren. Een recent voorbeeld hiervan is de renovatie van een leegstaand kantoorpand van energielabel G naar A+ voor huurder GasTerra.

Triodos Vastgoedfonds is opgericht in 2004 en is het eerste duurzame vastgoedfonds in Europa. Het fonds belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of duurzaam beheerde panden en monumenten. Triodos Vastgoedfonds wil zijn leidende rol in de verduurzaming van de vastgoedwereld behouden en heeft de ambitie de portefeuille verder uit te breiden.

Share Button