Banken en verzekeraars nemen recycling niet serieus

Banken en verzekeraars investeren 69 keer meer in mijnbouw dan in recycling van metalen voor elektronica. Dat blijkt uit een nieuw praktijkonderzoek van de Eerlijke Banken Verzekeringswijzer[1]. Volgens de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer valt die praktijk niet te rijmen met de duurzaamheidsambities van de financiële concerns. Mijnbouw veroorzaakt veel schade aan natuur en milieu en is deels overbodig als er meer metalen hergebruikt worden. Verantwoorde verwerking van elektronica voorkomt bovendien milieuverontreiniging rond sloperijen en stortplaatsen in Afrika en Azië.

60 miljoen

ING, Legal & General, Rabobank en Aegon blijken nauwelijks in recycling van metalen te investeren. Samen met ABN AMRO investeren ze wel miljarden in het vanwege milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen omstreden mijnbouwconcern Glencore, zo bleek uit eerder praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en
Verzekeringswijzer.[2] Dat is veel meer dan de 60 miljoen die alle onderzochte banken- en verzekeraars samen investeren in recycling. Een aantal verzekeraars (Allianz, Legal & General, APG en Generali) en de drie grote banken ING, ABN AMRO en Rabobank leverden geen informatie aan, deze financiële instellingen zijn daarom beoordeeld op basis van openbare bronnen.

Opvallend is verder dat ook ASN en Triodos Bank nauwelijks in recycling investeren, overigens ook niet in mijnbouw. ASN en Triodos Bank stellen dat de meeste ondernemingen in de recyclingsector niet voldoen aan hun criteria op het gebied van bijvoorbeeld milieuvervuiling.

Mogelijkheden

Door het ontbreken van investeringen en sturend overheidsbeleid ontwikkelt de recyclingsector zich maar mondjesmaat. Daardoor verdwijnt veel elektronica als schroot naar Afrika en China. De verzekeraars ASR en Achmea en bank NIBC zijn wél actief in de branche. ASR lijkt zelfs meer in recycling dan in mijnbouw te
investeren, NIBC investeert enkel in recycling van metalen. Ook blijkt uit het onderzoek dat ASR, Achmea, ASN, Triodos Bank en Rabobank hergebruik en ‘circulair ondernemen’ stimuleren bij hun zakelijke klanten. ING, inclusief NN Groep, doet dat ook maar steekt ondertussen 279 maal meer geld in mijnbouw dan in recycling. Een aantal banken geeft aan geen kans te zien om fors te investeren omdat de sector klein en gefragmenteerd is. Evert Hassink van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer is het daar niet mee eens: “Met name NIBC, ASR en Achmea laten zien dat investeren in hergebruik in plaats van in verwoestende mijnbouw wel degelijk mogelijk is. Dat toont aan dat banken en verzekeraars écht meer kunnen dan wijzen naar de overheid of de sector zelf.”

Onderzoeksvraag en toezeggingen

Het onderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer brengt in beeld hoeveel financiële instellingen investeren in mijnbouw en in recyclingbedrijven en in hoeverre banken en verzekeraars hun invloed aanwenden. Het onderzoek richtte zich daarbij uitsluitend op metalen die in elektronica worden gebruikt. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben 6 banken en verzekeraars (ASN, Aegon, ASR, NIBC, SNS Reaal en Triodos Bank) beloofd om hun investeringen in recyclingbedrijven en het efficiënt omgaan met grondstoffen te verbeteren.

Share Button