Positieve cijfers Triodos Vastgoedfonds in eerste kwartaal 2015

Triodos Vastgoedfonds N.V., het duurzame vastgoedfonds van Triodos Investment Management, heeft het kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015 gepubliceerd. Triodos Vastgoedfonds heeft het eerste kwartaal van 2015 met positieve cijfers afgesloten. De waarde van de portefeuille is in het eerste kwartaal vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van ultimo 2014. Het directe resultaat bedroeg EUR 0,09 per aandeel.

De intrinsieke waarde per aandeel Triodos Vastgoedfonds is in het eerste kwartaal van 2015 toegenomen van EUR 3,56 op 31 december 2014 naar EUR 3,65 per 31 maart 2015. De beurskoers is in diezelfde periode gestegen van EUR 2,63 op 31 december 2014 naar EUR 3,04 op 31 maart 2015. Daarmee is de ‘discount’ van het aandeel teruggelopen van 26% per jaareinde 2014 naar 17% per 31 maart 2015. Het begrip ‘discount’ refereert aan een hogere onderliggende waarde van de beleggingen dan de beurskoers. Op basis van de handelskoers behaalde Triodos Vastgoedfonds over het eerste kwartaal van 2015 een rendement van 15,6%. De focus van de directie van het fonds lag in het eerste kwartaal op het nog verder verduurzamen van de portefeuille, waarbij het continueren van de in 2014 behaalde CO2-neutraliteit een belangrijke factor is. De bezetting van het vastgoed in de portefeuille van het fonds blijft hoog. Per 31 maart 2015 is de leegstand 2,8%. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is 4,6 jaar. Het volledige kwartaalbericht is te downloaden op www.triodos.nl/vastgoedfonds.

Share Button