Belgisch ‘supergeld’ stijgt met 11%

Bron
FairFin

Echt duurzaam investeren zit in de lift. Het totaal van geplaatst kapitaal en toevertrouwde middelen van de initiatieven uit de Supergeld Starterskit van FairFin steeg in 2014 met maar liefst 11% tot 6,6564 miljard euro.

In de Supergeld Starterskit schuift FairFin volgende coöperaties en bankproducten naar voren: NewB, Alterfin, Incofin, Ecopower, Oikocredit, SoCrowd, Trividend, Hefboom, Credal, alle producten van Triodos Bank en de SpaarPlus rekening van VDK Spaarbank. Het geplaatst kapitaal resp. toevertrouwde middelen leveren samen op 31 december 2014 een totaal op van 6,6564 miljard euro, tegenover 5,9820 miljard euro een jaar eerder.

Groei voor bijna elk initiatief
De stijging is voor een groot deel te danken aan de gestage groei van Triodos Bank. Opvallend is echter, dat bijna alle initiatieven in 2014 hun kapitaal/ inlage zagen groeien. De coöperatie Alterfin, groeide met 9,5 miljoen euro sterker dan ooit tot ruim 27%. Social investor Oikocredit groeit jaarlijks met zo’n 10%, maar heeft die kaap nu, op de helft van 2015, al overschreden.

Deze cijfers tonen dat steeds meer mensen de weg naar (echt) duurzaam investeren weten te vinden. Investeringen in initiatieven als Alterfin hebben een boost gekregen door de belastingvoordelen die aan investeringen in dergelijke erkende coöperaties verbonden zijn.

Good Money Week en Financité & FairFin label
Om deze positieve ontwikkeling zichtbaar te maken en om nog meer mensen een stapje in de wereld van duurzaam investeren te laten zetten, organiseert FairFin van 18 tot 24 oktober in navolging van het Verenigd Koninkrijk een Good Money Week. Tal van partners hebben hun medewerking toegezegd en na de vakantie zal het programma bekend worden gemaakt.

De Supergeld Starterskit toont slechts een topje van de ijsberg als het gaat om de mogelijkheden voor direct investeren. Om meer sociale en/of duurzame investeringsmogelijkheden bekend te maken, slaan FairFin en Financité de handen ineen voor een solidariteitslabel voor financiële producten. Initiatieven kunnen een aanvraag indienen, die beoordeeld wordt door een onafhankelijk adviescomité.

Teveel producten van bedenkelijke kwaliteit
Duurzaam investeren is een goede manier voor bewuste consumenten om iets te doen voor het milieu, cultuur, de sociale economie of Noord-Zuid samenwerking. Helaas is er geen wettelijke norm voor wat duurzaam, ethisch en groen mag heten. Daarmee zijn er nog teveel producten van bedenkelijke kwaliteit op deze markt. Met deze verschillende initiatieven wil FairFin duidelijkheid en kwaliteit bieden aan mensen die écht duurzaam willen investeren.

Share Button