ABP presenteert nieuw beleid verantwoord beleggen

Bron
ABP

De lat voor verantwoord beleggen bij ABP gaat omhoog. Dat is de belangrijkste verandering in het nieuwe beleid verantwoord beleggen dat bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool vandaag presenteerde. ‘Die wijziging leidt ook tot een andere aanpak die draait om de bewuste keuze voor duurzame en verantwoorde beleggingen. Hiervoor hebben we ook voor het eerst meetbare doelstellingen vastgelegd.’

Aandacht voor duurzaamheid

De komende vijf jaar zullen alle ruim 4.000 bedrijven waarvan ABP aandelen of obligaties bezit, opnieuw moeten ‘solliciteren’ naar een plek in de beleggingsportefeuille. Daarbij letten we er niet alleen op of ze zorgen voor een goed rendement tegen redelijke kosten en risico’s. We beoordelen bij de ‘sollicitatie’ meteen of bedrijven voldoende aandacht hebben voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen. We verwachten dat dit leidt tot minstens even goed rendement op onze beleggingen. Want een goed pensioen voor de deelnemers blijft voorop staan.

Meer gesprekken met bedrijven

In bedrijven die nog niet aan de duurzaamheidseisen voldoen, beleggen we alleen nog als deze aantonen dat zij de moeite willen doen om alsnog op het juiste niveau te komen. Van de overige bedrijven nemen we afscheid. Tegelijkertijd zullen we meer gesprekken met bedrijven voeren om ze aan te zetten tot verbeteringen.

Meetbare doelstellingen

We hebben een aantal meetbare doelstelling vastgelegd, met 2020 als streefjaar. Zo moet de uitstoot van CO2 door de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft, in 2020 zijn gedaald met 25%. Beleggingen die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, moeten in 2020 zijn verdubbeld, naar € 58 miljard. Daarbij gaat het om zaken als hernieuwbare energie, schone technologie en recycling van grondstoffen.

Corien Wortmann-Kool licht toe: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord beleggen de meeste waarde creëert op lange termijn. De drempel om als belegging in onze portefeuille te komen wordt hoger. De doelen die ABP zich hiermee stelt, zijn niet van de een op de andere dag te verwezenlijken. De komende vijf jaar gaan wij aan de slag om dit beleid om te zetten in resultaten.’

Grotere inbreng deelnemers

We willen onze deelnemers meer bij het beleggingsbeleid betrekken. Ze worden via de site en nieuwsbrief vaker geïnformeerd. Jaarlijks vragen we wat deelnemers belangrijk vinden bij verantwoord beleggen. ABP wil meer beleggen binnen thema’s die te maken hebben met het werk van de deelnemers – in ieder geval onderwijs en veiligheid.

Share Button