ASN-Novib Microkredietfonds krijgt beursnotering

Bron
ASN Bank

Per 15 oktober is het ASN-Novib Microkredietfonds genoteerd aan Euronext Amsterdam. Hierdoor wordt het fonds voor een grotere groep beleggers toegankelijk.

Strijd tegen armoede

Dankzij de notering kan het ASN-Novib Microkredietfonds sneller groeien en nieuwe financieringen verstrekken aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s). De MFI’s kunnen daardoor voldoen aan de stijgende vraag van hun klanten naar microkredieten. Ook kan het fonds met nieuw geld met meer MFI’s gaan samenwerken in gebieden waar microkredieten hard nodig zijn in de strijd tegen armoede.

Wat is microfinanciering?

Microfinanciering is een verzamelnaam voor kleinschalige leningen (microkredieten), verzekeringen en spaarregelingen. Microkredieten worden verstrekt aan kleine ondernemers die niet of moeilijk een lening kunnen krijgen bij een reguliere bank. Het doel van microfinanciering is mensen die niet bij banken terechtkunnen, toegang te bieden tot financiele diensten en educatie.

Waarom heeft de ASN Bank een microkredietfonds?

In het kader van onze ^duurzame missie helpen we kwetsbare bevolkingsgroepen hun welvaart structureel te verbeteren. Het ASN-Novib Microkredietfonds maakt dit mogelijk, in samenwerking met onze maatschappelijke partner Oxfam Novib.

Share Button