PGGM: naar totale CO2-transparantie vastgoed

Bron
PGGM

Data analyse platform GeoPhy en pensioenbelegger PGGM gaan een exclusieve samenwerking aan om de wereldwijde vastgoedportefeuilles die PGGM voor haar klanten beheert in kaart te brengen op kwaliteit en CO2 footprint. Met door GeoPhy ontwikkelde technologie en met gebruikmaking van ‘big data’ zal voor het eerst volledige transparantie worden bereikt over de CO2-belasting van wereldwijde vastgoedbeleggingen.

PGGM is met deze nieuwe partnership als eerste belegger ter wereld in staat om voor de gehele vastgoedportefeuille de CO2-belasting in kaart te brengen, tot op het niveau van individuele gebouwen. PGGM beheert in totaal voor ongeveer 20 miljard euro aan vastgoed ten behoeve van onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Bedrijfstakpensioenfonds Schilders en Stichting Pensioenfonds Huisartsen.

De samenwerking stelt PGGM tevens in staat om de CO2-belasting van haar vastgoedportefeuille af te zetten tegen die van de verschillende lokale vastgoedmarkten. Doordat GeoPhy gebouwen onderling vergelijkbaar maakt, kan PGGM zowel haar bestaande beleggingen sneller verduurzamen als ook nog doelgerichter nieuw, duurzaam vastgoed toevoegen aan de portefeuille.

Hans Op ’t Veld, hoofd beursgenoteerd vastgoed van PGGM: ,,Met de data en inzichten van GeoPhy zetten we een belangrijke nieuwe stap om volledig inzicht te krijgen in de CO2-prestaties van onze vastgoedbeleggingen. Daarmee beantwoorden we aan de wens van klanten die willen weten hoe ze met hun beleggingen kunnen bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem.’’

Vorig jaar heeft PGGM het privaat en beursgenoteerd vastgoed in de hoogste duurzaamheidscategorie, ‘Green Stars’, al verdubbeld. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van GRESB (The Global Real Estate Sustainability Benchmark), een onafhankelijke benchmark die mondiaal de duurzaamheid van vastgoedfondsen en vastgoedondernemingen beoordeelt.

Guido Verhoef, hoofd privaat vastgoed van PGGM: ,,Dat nu al de helft van onze vastgoedbeleggingen de hoogste GRESB-kwalificatie krijgt, laat zien dat we grote stappen kunnen zetten als het gaat om verduurzaming. Met het instrumentarium van GeoPhy zetten we een volgende stap om volledig inzicht te krijgen in de CO2-belasting van het vastgoed. Dat zal ons helpen om uiteindelijk een totaal duurzame vastgoedportefeuille op te bouwen.’’

Teun van den Dries, oprichter en CEO van GeoPhy: ,,De institutionele kennis, ervaring en positie van PGGM gecombineerd met onze geavanceerde technologie en onafhankelijke data-driven aanpak biedt kansen voor een fantastische samenwerking. Met een wereldwijde portfolio en een enorme ambitie op het vlak van duurzaamheid is PGGM al een innovator in haar wereld, wij zijn vereerd dat wij die innovatie verder mogen ondersteunen.’’

Share Button