Pensioenfondsen moeten meer samenwerken in verduurzaming beleggingen

“Nederlandse pensioenfondsen kunnen hun beleggingen veel sneller verduurzamen als ze meer gaan samenwerken.” Dat zegt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bij de presentatie van de negende benchmark ‘Duurzaam Beleggen door Nederlandse Pensioenfondsen’.

“Hoewel er kleinere pensioenfondsen in het rijtje topscores van de benchmark voorkomen, zien we dat er onder de pensioenfondsen toch een relatie bestaat tussen omvang en prestaties op het terrein van verduurzaming”, zegt Giuseppe van der Helm. “De belangrijke innovaties op dit terrein zien we bij de grote spelers zoals ABP en PFZW. De grote fondsen kunnen dan ook veel doen aan ‘capacity building’ bij de minder grote fondsen. Ze beschikken over veel ervaringsdeskundigheid.”

Stagnerende score

Uit het benchmark onderzoek blijkt dat de gemiddelde score gelijk is gebleven aan vorig jaar, indicatief voor een stagnerende praktijk van de pensioensector als geheel. In het licht hiervan ziet de VBDO zich gesterkt in de oproep tot meer samenwerking en capacity building.
Een aantal pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren wel flink aan de weg getimmerd als het om verduurzaming van hun portefeuilles gaat, twee derde van de fondsen stelt inmiddels duurzame investeringsdoelstellingen aan hun vermogensbeheerders. Ook was er in 2009 nog maar voor 12 procent van de investeringen duurzaamheidsbeleid, in 2015 is dat al 76%.

Groen
“Maar dat betekent zeker niet dat driekwart van ons gespaard pensioenvermogen nu helemaal ‘groen’ is”, haast de VBDO-voorman daaraan toe te voegen. We zien dat pensioenfondsen soms slechts enkele bedrijven uit het portefeuille weren, terwijl een fonds ook bedrijven kan aanspreken op hun duurzaamheidsprestaties of in de duurzame koplopers kan beleggen. Verantwoord beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden en mensenrechten zijn de meest gehanteerde beoordelingscriteria.
ABP zet met de onlangs aangekondigde herschikking van de beleggingsportefeuille vooral in op het thema CO2 en klimaatverandering. Maar ABP is daarin zeker niet de enige. Er is sprake van een scherpe stijging van de beleggingen in zogenaamde ‘green bonds’. Dat zijn beleggingen die, behalve een goed financieel rendement, ook een positieve milieubrijdrage leveren. Green bonds worden vooral ingezet voor investeringen in hernieuwbare energie.

Top 3
Het beste scoort het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw volgt op plaats 2 en ABP eindigt op de derde plaats. De snelste stijger dit jaar is Heineken pensioenfonds dat 15 plekken is gestegen naar plek 24.
Pensioenfederatie ontvangt eerste exemplaar
Het eerste exemplaar van de ‘Benchmark verantwoord beleggen door pensioenfondsen in Nederland’ wordt door VBDO directeur Giuseppe van der Helm op 29 oktober overhandigd aan Edith Maat, hoofd van de afdeling Beleid en plaatsvervangend directeur van de Pensioenfederatie.

Share Button