ING geeft eerste groene obligaties uit

Bron
ING

ING heeft op 18 november bekendgemaakt dat we met succes een 5-jarige groene obligatie hebben uitgegeven met een waarde van EUR 500 miljoen, respectievelijk een 3-jarige groene obligatie met een waarde van USD 800 miljoen. Dit zijn onze allereerste uitgiften van groene obligaties en een nieuwe mijlpaal bij het realiseren van onze duurzaamheidsambities.

"We zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen een betere manier van ondernemen is", aldus Ralph Hamers, CEO van ING. "Het gaat hier om een uniek product dat we ontwikkeld hebben op basis van ons uitgangspunt om duurzaamheid te integreren in alle producten en sectoren en het aantal groene markten uit te breiden. Het succes van deze eerste uitgiften van een groene obligatie bewijst dat beleggers vertrouwen hebben in onze aanpak. Hiermee brengen we duurzaamheid binnen ING echt op een hoger plan."

De opbrengst van de groene obligaties wordt gebruikt om bestaande projecten te herfinancieren, en ten minste 20% gaat naar de financiering van nieuwe projecten. Hieruit blijkt overduidelijk dat we meer activa willen genereren waarmee maatschappelijke vooruitgang en goede milieuprestaties gerealiseerd kunnen worden.

In ons geïntegreerde jaarverslag zullen we jaarlijks rapporteren hoe de opbrengsten worden gebruikt, met aanvullende rapportages op de website. Hieruit wordt duidelijk welke vooruitgang is geboekt als gevolg van de obligatie (verdeling van opbrengsten, totale uitstaande bedrag aan groene obligatieleningen, totaal aan niet gebruikte opbrengsten) en wat de positieve invloed is, zoals het voorkomen van CO2-uitstoot. Deze hoge mate van transparantie wordt door beleggers zeer gewaardeerd.

"Ik ben trots op de verschillende teams die dit samen tot een succes hebben gemaakt, waaronder de teams die dit kader hebben ontwikkeld", aldus Hamers. "Dit is een uitstekende basis om in de toekomst meer van dergelijke obligaties uit te geven."

Dankzij de samenwerking tussen Debt Capital Markets, Treasury, Sustainable Finance en Investor Relations zijn deze obligatie-uitgiften een succes geworden.

De keuzes die we maken

ING draagt bij aan een duurzame wereld door de keuzes die we maken op het gebied van kredietverlening, beleggingen en de dienstverlening aan onze klanten. Met het duurzame financieringsprogramma van Commercial Banking kunnen we zakelijke klanten die de overstap willen maken naar een duurzamere manier van zakendoen in kaart brengen en hen daarbij helpen.

Onder de noemer ‘sustainable transitions financed’ (duurzaam gefinancierde transities) rapporteren we twee keer per jaar over de financiering die wij verstrekken aan duurzaam opererende klanten. In de eerste helft van 2015 ging het om een bedrag van EUR 21 miljard, waarvan EUR 3,4 miljard betrekking had op de financiering van duurzame projecten en activa, en de rest op bedrijven die op het gebied van milieu ‘outperformers’ zijn.

Door deze duurzaam gegenereerde activa van onze kredietverleningsteams te matchen met de groene financiering van beleggers wordt onze duurzaamheidsaanpak aanzienlijk versterkt.

Scorecard

Onze scorecard op het gebied van duurzaamheid vormt de basis voor de nieuwe kaders die ING heeft gesteld voor groene obligaties. Het helpt onze kredietverleningsteams om voor klanten die in hun sector trendsetter zijn op het gebied van milieu en voor projecten die duurzame oplossingen bieden financieringen te identificeren, genereren en rapporteren. o are environmental trendsetters in their sectors and projects that provide sustainable solutions.

ING is een van ’s werelds meest duurzame beursgenoteerde banken. In 2015 werden we door Sustainalytics; uitgeroepen tot de op twee na best presterende bank uit een lijst van 409 banken. Ook waren we een van de best scorende banken in de Dow Jones Sustainability Index en we ontvingen de hoogst mogelijke score van CDP voor maatregelen en strategieën om klimaatverandering tegen te gaan.

ING heeft het Duitse oekom research AG, een van ’s werelds toonaangevende ratingbureaus, gevraagd een “onafhankelijk oordeel” te geven over onze uitgifte van groene obligaties en de kaders die we daarvoor gesteld hebben. Oekom heeft een uitstekende reputatie op de markt voor groene obligaties, vanwege de onafhankelijke assurance, (zekerheid) dat het bedrijf geeft over verschillende groene obligaties, uitgegeven door overheden en (financiële) ondernemingen.

ING ontving van oekom de hoogste rating in de sector voor ons totale duurzaamheidsprofiel. In de sector Financials/Commercial Banks en Capital Markets werd ING door oekom research van de 292 bedrijven op de 10e plaats gezet.

Share Button