Rabobank en EIB stimuleren MKB en midkaps om duurzaam te investeren

Bron
Rabobank

Investeringen van bedrijven hebben impact op mens, milieu en maatschappij. Het is van belang dat de impact van die investeringen positief is. Daarom gaan de Europese Investeringsbank (EIB ) en de Rabobank met een impactlening Nederlandse ondernemers (MKB en midkap) stimuleren om duurzaam te investeren. Voor leningen, die een positieve maatschappelijke impact hebben, is in eerste aanleg 50 miljoen euro extra beschikbaar. Ondernemers, die aantoonbaar actief zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe duurzame investeringen willen doen, kunnen daarvoor gebruikmaken van de impactlening met een rentekorting die kan oplopen tot 1,2% bij nieuwe financieringen.

“Investeringen van de EIB leveren een tastbare en effectieve bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is in het belang van toekomstige generaties dat die investeringen duurzaam zijn. Dankzij deze impactlening is er extra geld beschikbaar en het is aan de Nederlandse ondernemers om het in hun voordeel én in het voordeel van mens, milieu en maatschappij te investeren”, zegt Vice-President Pim van Ballekom. “Het is de eerste keer dat de EIB financiële steun in Nederland specifiek richt op het stimuleren van duurzame ontwikkeling bij het MKB en midkaps. Indien dit initiatief succesvol blijkt, zullen de Rabobank en de EIB serieus overwegen om dit een vervolg te geven.”

Duurzaam gedrag belonen

“Ondernemers die duurzaam investeren, investeren daarmee niet alleen in de toekomst van hun onderneming. Ze leveren daarmee ook een bijdrage aan een leefbare wereld en dat is in het belang van mens en milieu” aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank. De coöperatieve bank heeft reeds jarenlang ervaring met het stimuleren van duurzame ontwikkeling. “Met de impactlening, een lening met een aanmerkelijke korting, kunnen we als eerste Nederlandse grootbank duurzaam gedrag van zakelijke klanten financieel belonen. Samen met de EIB zetten we onze kennis en ervaring in om het voor Nederlandse MKB- en midkapondernemers extra aantrekkelijk te maken om duurzaam te investeren. Momenteel is ruim 5% van onze zakelijke klanten ‘koploper’ als het gaat om duurzaamheid. Met de impactlening verwachten we dat meer MKB-ondernemers en midkap bedrijven met een goed en duurzaam plan de weg naar duurzame ontwikkeling gaan vinden”, vult Paul Dirken aan.

Criteria

Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden van EIB en Rabobank. De impactlening is beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. Zodoende kunnen MKB- en midkap bedrijven ervan gebruik maken, als zij duurzaam willen investeren en beschikken over minimaal één van de 37 geselecteerde keurmerken. De maximale totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro; het maximale leenbedrag bedraagt 2,5 miljoen euro.

Deelnemende keurmerken

Bij de selectie van keurmerken is gekeken naar de manier waarop bij bedrijven wordt toegezien op het voldoen en naleven van de keurmerkeisen. Voor de geselecteerde keurmerken geldt dat ze eisen stellen die verder reiken dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu, eerlijke handel of dierenwelzijn. Bedrijven met één of meer van de volgende keurmerken kunnen in aanmerking komen voor een impactlening:

ASC, Barometer Duurzaam Terreinbeheer, Barometer Duurzame Bloemist, Beter Leven, Blauwe Vlag (KVMK), BOVAG Erkend Duurzaam, BREEAM, Care & Fair, CO2-Prestatieladder, Cradle to Cradle (C2C), Demeter, Duurzaam Repareren, EKO, EKO-Holland, EU Ecolabel, Fair Flowers Fair Plants (FFFP), Fair Wear Foundation (FWF), FSC, Green Award, Green Key, GreenSeat, Keten Duurzaam Rundvlees, Keten Duurzaam Varkensvlees, Lean & Green, Made-By, Max Havelaar, Meer Met Minder (MMM), Metaalunie MVO-Monitor, Milieukeur, Milieuthermometer Zorg, MPS-ABC, MSC, MVO Koploper Netwerk, MVO Prestatieladder, Rainforest Alliance, Travelife Certified, Utz Certified.

Wetenswaardigheden

* In Nederland is de Rabobank de grootste bank in groen sparen, beleggen en financieren
* De totale omvang van financieringen door de Rabobank met een positieve maatschappelijke impact (binnen en buiten Nederland) bedraagt ruim € 21 miljard euro.
* In 2014 steunde de EIB Nederland met investeringen ter waarde van bijna 2,2 miljard euro
* Duurzaamheid is een prioriteit voor de EIB, zoals blijkt uit haar investeringen in bijvoorbeeld hernieuwbare energie en efficiëntiemaatregelen bij bedrijven.

Share Button