BNP Paribas investment partners voegt twee verantwoorde indexstrategieën toe aan Nederlandse fondsaanbod

BNP Paribas Investment Partners is trots te kunnen aankondigen dat zij twee nieuwe strategieën toevoegt aan haar Nederlandse fondsenaanbod. Het betreft indexfondsen voor Europese en wereldwijde aandelen die met inachtneming van een aantal duurzaamheidscriteria het rendement van hun benchmark zo precies mogelijk repliceren.

De fondsen worden op 14 december 2015 gelanceerd en zullen in Nederland zijn gehuisvest. De invloed van belasting op de performance is daardoor minimaal.

De strategieën verenigen twee belangrijke trends die BNP Paribas Investment Partners in de Nederlandse markt signaleert. Er is allereerst een toenemende vraag naar passieve oplossingen. Tegelijkertijd groeit ook de vraag naar verantwoorde beleggingsproducten die zogenoemde ESG (Environment, Social, Governance) factoren meenemen in hun beleggingsbeleid.

Dankzij de jarenlange ervaring van THEAM, BNP Paribas Investment Partners’ expert in indexgelinkt en modelgestuurd beheer, gecombineerd met de ondersteuning van BNP Paribas Investment Partners’ financial engineering team, kunnen deze twee componenten in één product worden verenigd.

De twee strategieën voor Europese en wereldwijde aandelen spiegelen zichzelf aan de MSCI ex Controversial Weapons indices. Daarnaast vindt een screening plaats waarbij bedrijven die herhaaldelijk en op zwaarwegende wijze de UN Global Compact Principles breken, worden uitgesloten. De vrijgekomen middelen worden belegd in aandelen met een vergelijkbaar risicoprofiel.

Door hun Nederlandse structuur kunnen de fondsen gebruik maken van de Nederlandse belastingverdragen met andere landen. De daardoor verlaagde buitenlandse bronbelasting kan onder voorwaarden ook nog worden verrekend met de door de fondsen af te dragen Nederlandse dividendbelasting. Nederlandse aandeelhouders kunnen vervolgens de ingehouden dividendbelasting op uitgekeerde dividenden verrekenen met hun inkomstenbelasting.

Jan Lodewijk Roebroek, CEO BNP Paribas Investment Partners Nederland:

“Nederland is op het gebied van duurzaamheid een voorloper. We zijn dan ook blij deze nieuwe strategieën op de Nederlandse markt te kunnen brengen. BNP Paribas Investment Partners erkent al jaren de waarde van een verantwoorde beleggingsbenadering. Als grote, wereldwijd opererende vermogensbeheerder is het van groot belang dat wij onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder nemen. Naast het uitsluiten van grote overtreders, betekent dat ook dat wij het gesprek aangaan met bedrijven en belangrijke zorgen en risico’s adresseren. Daarmee bestrijken we zowel onze actieve als onze passieve strategieën.”

Share Button