Hoge bereidheid om te beleggen in windenergie

Ruim 44 procent van de Nederlanders is bereid om geld te beleggen in windenergie. Daarmee kan de betrokkenheid van en het draagvlak bij burgers om de duurzame energietransitie verder vorm te geven, worden vergroot. De mogelijkheden om te beleggen in windenergie zijn echter nog onvoldoende bekend. Bijna 10 procent van de Nederlanders investeert al in duurzame energie, bijvoorbeeld in beleggingsfondsen maar ook in energiebesparende maatregelen en zonnepanelen.

Dit blijkt uit marktonderzoek van onderzoeksbureau DirectResearch. Bijna 90 procent van de ondervraagden is van mening dat Nederland meer moet inzetten op wind- en zonneenergie in plaats van in kolen-, gas- of kerncentrales. Daarnaast is 85 procent van mening dat de bereidheid onder burgers om zelf het energieverbruik terug te dringen, moet toenemen.

Opvallend in het onderzoek is dat bijna 60 procent van de ondervraagden windmolens op land een goede zaak vindt. 20 procent is uitgesproken tegen. Ruim 60 procent is voorstander van windparken op zee, die vrijwel niet te zien zijn. De tegenstand daartegen is nog geen 10 procent.

Van de ondervraagden is een ruime meerderheid bekend met het Energieakkoord voor duurzame groei, dat in 2013 werd gesloten en nu wordt uitgevoerd. Nederland wil daarmee bereiken dat in 2020 de duurzame energieopwekking stijgt naar 14 procent en in 2023 naar 16 procent. Het akkoord moet ook 15.000 nieuwe banen opleveren. Van de ondervraagden ziet bijna 63 procent veel economische kansen voor windenergie.

Het rendement van de beleggen in windenergie wordt door de ondervraagden wel overschat. Voor windenergie op land wordt gedacht dat dit gemiddeld een rendement van ruim 12 procent oplevert en voor windenergie op zee bijna 17 procent. In werkelijkheid is dit tussen de 5 en 10 procent. De ondervraagden twijfelen of het beleggen in windenergie stabieler is dan beleggen op de beurs.

“De uitkomsten zijn verrassend”, aldus Jaap Smelik van beleggingsfonds Meewind. “Wij zien wel een toenemende vraag naar beleggingen in duurzame energie, maar wisten niet dat de bereidheid zo groot was. De voorlichting over dit onderwerp zal moeten worden verbeterd.” Smelik is een groot voorstander van het betrekken van burgers bij duurzame energie. “Als je zelf in dit soort projecten belegt, verhoogt het de betrokkenheid, zeker omdat de rendementen ook ten goede komen aan de burgers. De overheid subsidieert duurzame energie enorm en dan mag het rendement ook ten goede komen aan de belastingbetaler.”

Smelik is een groot voorstander van verplichte burgerparticipatie bij de financiering van windparken op zee. “In de tender zou moeten worden opgenomen dat 20 procent van het geld afkomstig moet zijn van particulieren en lagere overheden.” Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch onder bijna 800 Nederlanders en is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Meewind, een beleggingsfonds voor duurzame energie. Met dit onderzoek wil Meewind een bijdrage leveren aan de Nationale Energiedialoog, die op 7 april van start ging.

Share Button