Participatiefonds investeert in groen gas voor 1.400 Noord-Hollandse huishoudens

Bron
B4Energy

Jaarlijks twee miljoen Nm3 groen gas produceren voor bijna 1.400 huishoudens. Die klinkende cijfers beoogt het project B4Energy voor de provincie Noord-Holland. Initiatiefnemer is slaspecialist B-Four Agro uit Warmenhuizen, die hiervoor een biovergistingsinstallatie op eigen terrein bouwt. Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland juicht deze ontwikkeling van harte toe en investeert in B4Energy.
Met de biovergistingsinstallatie van B4Energy wil B-Four Agro innovatiever, duurzamer en efficiënter opereren. Eerder al installeerde het bedrijf, dat sla teelt en verwerkt, ruim 1.000 zonnepanelen op de daken. Als voeding voor de toekomstige vergister gebruikt B4Energy elk jaar 16.000 ton biomassa die bestaat uit plantaardige reststromen van B-Four Agro zelf en agrarische bedrijven in de regio. “De twee miljoen Nm3 groen gas die vervolgens elk jaar vrijkomt, wordt ingevoerd in het aardgasnet en voorziet – naast onze eigen kweeksystemen – zo’n 1.400 huishoudens van duurzame energie. Dat maakt onze bedrijfsvoering circulair en klimaatneutraal”, vertelt Fred Berkhout, vennoot van B-Four Agro.
Volgens Berkhout geeft de investering van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland de juiste impuls aan B4Energy: “Hierdoor kunnen we een project waarover we jarenlang hebben nagedacht, in de praktijk brengen. We zijn al met de bouw van de biogasinstallatie gestart en verwachten die medio 2016 af te ronden.”
Stimulans voor energietransitie
Fondsdirecteur Bart Blokhuis vindt B4Energy een aanwinst voor de provincie Noord-Holland. “De biomassaconversie gaat zonder twijfel positief bijdragen aan de Noord-Hollandse energietransitie. En dat is precies wat we nastreven met het participatiefonds. Daarnaast heb ik er alle vertrouwen in dat initiatiefnemer B-Four Agro – met zijn oog voor duurzaamheid en commitment – dit project laat slagen.”
Een prachtig voorbeeld van Noord-Hollands ondernemerschap, noemt gedeputeerde voor Economische Zaken Jaap Bond het. “Aan de teelt op water bij B-Four Agro wordt nu duurzame energie-opwekking toegevoegd door B4Energy. De sector laat hiermee zien dat circulaire economie en emissieloze voedselproductie écht plaatsvinden.”
Over het fonds
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een investeringsfonds voor gevestigde en startende bedrijven en projecten, die zich richten op biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie en die daarmee bijdragen aan de duurzame economie in Noord-Holland. Het fonds is opgericht en gefinancierd door de provincie Noord-Holland en wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital.
Over B-Four Agro
B-Four Agro is uitgegroeid tot een specialist in sla en bleekselderij, en richt zich vooral op de groente- en verwerkingsindustrie. Het bedrijf zet zich in voor kwalitatief hoogstaande producten, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne machines en technieken. Er is veel aandacht voor een duurzame productie. Met onder andere de ontwikkeling van groente op waterteelt, LED-verlichte hallen en zonnepanelen op de daken.
Share Button