ASN Bank in gesprek met de farmaceutische sector

Bij veel farmaceutische bedrijven ontbreekt een krachtig integriteitsbeleid. Ze schieten tekort in de bewaking van de kwaliteit van medicijnen en het in de markt zetten van deze producten. Zo blijkt uit het rapport van 4 februari 2016 dat onderzoeksbureau Sustainalytics schreef in opdracht van de ASN Bank. Farmaceutische bedrijven zijn echter essentieel voor onze gezondheid. Ze produceren en ontwikkelen medicijnen, vaccins en andere medische producten die levens redden of aangenamer maken. Daarom vindt de ASN Bank deze bedrijven een belangrijk onderdeel van de duurzame samenleving in 2050.

In gesprek

Om deze reden gaat de ASN Bank een uitgebreide dialoog aan met AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk en Novartis over ethisch handelen, beloning, veilige producten en verantwoorde marketing. Tijdens een bezoek aan de aandeelhoudersvergadering van Novartis in Basel stelde de ASN Bank zich kritisch op ten aanzien van de betalingen aan gezondheidsprofessionals en het beloningsbeleid voor verkoopmedewerkers of artsenbezoekers. Novartis neemt de vele misstanden serieus en geeft aan dit te willen voorkomen door ethisch handelen beter in de organisatie te verankeren. Het bedrijf lanceerde onlangs nieuwe richtlijnen voor medewerkers en gaat het komende jaar werken aan de transparantie rondom de betalingen aan gezondheidsprofessionals.

Openbaar maken
Novartis rapporteerde al over de betalingen in de VS en dit jaar verschijnt een rapport van 23 Europese landen. De ASN Bank dringt er bij het farmaceutische bedrijf op aan om ook de betalingen in Japan en Australië openbaar te maken. Momenteel is Novartis niet van plan te stoppen met het betalen van gezondheidsprofessionals. Wel laat het bedrijf integer handelen voortaan voor 16 procent meewegen in de beoordeling van verkoopmedewerkers. In het najaar bekijkt de ASN Bank wat van al deze plannen is gerealiseerd.

Rapporteren en transparant zijn
De ASN Bank sprak ook met Novo Nordisk, waarvoor rapporteren en transparant zijn een uitdaging is. In mei kijkt Novo Nordisk hoe het bedrijf meer openheid kan geven aan externe stakeholders zonder daarbij de juridische regels te overtreden. Vervolgens besluiten ze in juli welke informatie ze openbaar maken. Het bedrijf is verplicht om in de VS transparant te zijn over de betalingen aan gezondheidsprofessionals, maar heeft dat nog niet gedaan van de betalingen aan gezondheidsprofessionals in Europa. De ASN Bank dringt er bij Novo Nordisk op aan om ook dit rapport inzichtelijk te maken.

Ontbreken van een gestandaardiseerd plan
Voor andere landen is Novo Nordisk nog niet van plan om openheid te geven, omdat een gestandaardiseerd plan ontbreekt. Wel reageerde het bedrijf positief op het verzoek van de ASN Bank om in het standaardiseren een leidende rol te vervullen. Het bedrijf geeft aan dat beoordelingscriteria die niet gelinkt zijn aan de hoeveelheid verkoop, al langer deel uitmaken van het beloningsbeleid. Op dit punt is het beleid echter nog niet openbaar en zal het bedrijf dit verzoek van de ASN Bank in overweging nemen. De komende maanden kijkt de ASN Bank of Novo Nordisk rapporteert over overtredingen van de gedragsregels. Ook wordt bekeken of het rapport over de betalingen aan gezondheidsprofessionals in Europa en het beloningsbeleid openbaar worden gemaakt.

Lees meer over de gesprekken van de ASN Bank met farmaceutische bedrijven.

Share Button