Handreiking voor de financiering van kleine zon- en windprojecten

Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten heeft een handreiking voor de financiering van decentrale duurzame energieprojecten gepubliceerd. De handreiking leidt initiatiefnemers van kleine energieprojecten – particulieren of coöperaties – door de belangrijkste kaders en knelpunten bij de projectontwikkeling en financiering. Het Expertisecentrum wil hiermee een extra stimulans geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland.

Lokale burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten worden steeds belangrijker om de klimaatdoelstellingen te halen. De financiële sector wil deze projecten financieren maar ziet nog vaak dat een project niet aan de voorwaarden voor financiering voldoet. Een veel voorkomende reden hiervoor is dat bij de initiatiefnemers de kennis ontbreekt om een project van de grond te trekken en gefinancierd te krijgen. Daarom hebben Triodos Bank en ASN Bank in opdracht van het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten deze handreiking geschreven.

Over het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten

Het Expertisecentrum is een Green Deal tussen banken en Rijksoverheid die in 2013 in het kader van het Energieakkoord is gestart. Het brengt technische en financiële kennis en expertise samen omtrent specifieke energieprojecten zodat deze gebundeld en kan worden gedeeld met alle belanghebbenden in de markt. Dat zijn de initiatiefnemers van projecten, financiers en andere marktpartijen. Door deze bundeling van kennis en expertise wordt de financiering van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten bevorderd. Eerder publiceerde het Expertisecentrum over de technische en financiële knelpunten geothermie . Die publicatie leidde tot verbreding van de markt voor geothermieprojecten .

Downloads

Share Button