Voetbalclub Sparta ’25 geeft ‘Green bonds’ uit

Sparta’25 vindt duurzaam verenigen belangrijk voor nu en in de toekomst. Daarom is de vereniging een jaar geleden gestart met het project “Duurzaam Sparta’25 – groen, groener, groenst”. Het doel van het project is om de kosten van energie- en waterverbruik te verlagen om voetballen betaalbaar te houden en als vereniging een steentje bij te dragen in de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. In het project richt de club zich op bewustwording van energie- en waterverbruik, besparen op energie en water en het opwekken van energie. Voor de financiering geeft Sparta ’25 ‘groene obligaties’ uit (green bonds).

Sparta’25 verbruikt jaarlijks circa 75.000 Kwh/jaar elektriciteit, 17.000 m3 gas en 1000 m3 water. De kosten hiervan zijn circa € 25.000 per jaar. Sparta’25 is voornemens om ledverlichting te plaatsen op het trainingsveld en 108 zonnepanelen te plaatsen op de kleedlokalen. Hiermee kan Sparta’25 circa 30.000 kwh van het elektriciteitsverbruik besparen/opwekken.

Kosten

De totale kosten hiervan zijn circa € 95.000. Begin januari 2016 heeft Sparta’25 hiervoor subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid. Er is inmiddels een subsidie van circa € 25.000 toegekend. Dit betekent dat RKSV Sparta’25 zelf nog € 70.000,- bijeen moet brengen. Om de ledverlichting en zonnepanelen ook daadwerkelijk te realiseren doet RKSV Sparta’25 een beroep op haar leden, sponsoren en vrijwilligers.

Uitgifte van obligaties

RKSV Sparta’25 is daarom op 1 juni 2016 gestart met de uitgifte van obligaties van 500 euro per stuk. Een obligatie is een lening aan RKSV Sparta’25. Door één of meerdere obligaties af te nemen ontvangt u een mooie rentevergoeding over het ingelegde geld. Bij jaarlijkse uitloting van een deel van de obligaties wordt het geld weer aan u terugbetaald (met rente) met een maximum van 10 jaar.

Meer informatie

Share Button