ACTIAM onderschrijft statement over bijdrage aan Sustainable Development Goals

ACTIAM wil met haar beleggingen bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door middel van onze focusthema’s klimaat, water en land dragen we bij aan ons toekomstbeeld: een leefbare wereld, waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Daarom onderschrijven en publiceren we het statement over Sustainable Development Investments dat gisteren uitgebracht is.

“Van inzicht naar impact”, dat is waar we voor gaan. We maken onze beleggingen meetbaar en inzichtelijk en willen positieve impact hebben. Dit doen wij door te beleggen in bedrijven die antwoord bieden aan de uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan, zoals klimaatverandering. En we stimuleren gedragsverandering bij bedrijven door met ze in gesprek te gaan. Because we care!

Share Button