Helft van de consumenten vindt het belangrijk dat hun bank duurzaam belegt

Slechts 13% van de respondenten denkt dat hun eigen gedrag geen invloed heeft op het milieu. Toch past slechts circa de helft van de Nederlandse consumenten duurzame maatregelen toe in hun eigen leven. Duurzaamheid moet vooral gemakkelijk zijn en niet te veel kosten. En het moet bewezen zinvol zijn. Ook legt de consument een groot deel van de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een onderzoek van customer science company SAMR (SmartAgent MarketResponse) en Heartbeat Strategy onder ruim 1.000 consumenten.

Duurzaam beleggen

Hoewel consumenten zelf niet al te veel moeite willen doen, verwachten ze wel dat bedrijven duurzame maatregelen nemen. Zo vindt de helft (53%) het belangrijk dat hun bank duurzaam belegt, twee derde (64%) vindt het belangrijk dat hun energieleverancier levert van wind- of waterkracht.

In het onderzoek is de stelling Ik vind het belangrijk dat mijn bank duurzaam belegt’ voorgelegd:

  • 53,14% van de respondenten is het eens met deze stelling
  • 49,53% van de mannen is het daarmee eens, 14,86% is het oneens.
  • 56,95% van de vrouwen is het daarmee eens, 6,66% is het oneens.

Het percentage vrouwen dat het eens is, is dus significant groter dan het percentage mannen. Het percentage mannen dat het oneens is, is significant groter dan het percentage vrouwen. Daaruit valt af te te leiden dat vrouwen duurzaam beleggen belangrijker vinden dan mannen. Ook ouderen vinden het belangrijker dan jongeren. De percentages ‘eens’ zijn per leeftijdscategorie als volgt:

  • 18-24: 46,2%
  • 25-34: 45,95%
  • 35-44: 48,9%
  • 45-54: 57,45%
  • 55-64: 60,81%
  • 65+: 58,03%

Willem Brethouwer (directeur SAMR): “Consumenten willen best duurzaam zijn, maar zonder al te veel moeite. Daarom kiezen ze bijvoorbeeld voor een duurzame bank.”

Opvallend is dat vorige week uit een onderzoek van ABN AMRO Mees Pierson juist bleek dat consumenten duurzaam beleggen van hun pensioenfonds niet zo belangrijk vinden.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door customer science company SAMR (SmartAgent MarketResponse), in samenwerking met Heartbeat Strategy, associate partner van SAMR voor onderzoek en advies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het onderzoek is uitgevoerd in het onderzoekpanel van SAMR: De OnderzoeksGroep. In totaal hebben 1.037 respondenten deelgenomen, representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder. Het onderzoek heeft plaats gevonden van 27 juli t/m 17 augustus.

Share Button