ASN Bank steunt als eerste bank convenant Duurzame Kleding en Textiel

Bron
ASN Bank

Als eerste bank heeft de ASN Bank haar handtekening gezet onder een steunbetuiging aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het convenant bundelt de krachten van de partijen in de kledingindustrie om samen te werken aan verduurzaming van de internationale keten van kleding- en textielproductie.

Misstanden

Helaas komen er nog steeds veel misstanden voor bij de productie van kleding. In het convenant bundelen partijen in de kledingindustrie hun krachten om deze problemen aan te pakken. Het gaat om de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije.

Ondertekenaars

Momenteel zijn er 75 ondertekenaars. Zij vertegenwoordigen meer dan een derde van de omzet op de Nederlandse kledingmarkt. Bedrijven als Bijenkorf en Hema, vakbonden, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en minister Ploumen ondertekenden het convenant.

Verbeterplannen

De ondertekenaars bestrijden samen discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid. Ook werken ze aan het betalen van een leefbaar loon. Daarnaast zetten de ondertekenaars zich in om de schadelijke effecten van de textielindustrie op natuur en milieu te verminderen. Deelnemers aan het convenant zoeken uit welke problemen er bij hun leveranciers zijn. Ieder jaar stellen zij een verbeterplan op met doelen voor verbeteringen in de komende drie tot vijf jaar.

Onafhankelijk toezicht

Een secretariaat bij de Sociaal-Economische Raad (SER) beoordeelt de verbeterplannen op kwaliteit en ambitie. Vanaf het derde jaar treden de deelnemende bedrijven afzonderlijk naar buiten met hun resultaten.

De ASN Bank en de kledingindustrie

Via de aandelenfondsen belegt ASN Bank in grote internationale beursgenoteerde kledingbedrijven, zoals H&M en Inditex (het moederbedrijf van Zara). Het convenant sluit aan bij de selectie van kledingbedrijven voor het ASN Beleggingsuniversum en bij de ambitie op het gebied van leefbaar loon voor de deze sector.

De ASN Bank wil de misstanden in de kledingindustrie aanpakken. Daarom willen we ook niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven stimuleren een stap in de goede richting te zetten. Door het convenant te ondertekenen steunen we de doelen en activiteiten van de partijen die zijn aangesloten bij het convenant.

Share Button