ABN AMRO Mees Pierson Filantropieonderzoek 2016: bijna de helft van de relaties belegt duurzaam

Er is een nieuwe filantroop in opkomst: de welgestelde ondernemer en werknemer. Samen met Universiteit Maastricht onderzocht ABN AMRO Mees Pierson wederom het geefgedrag onder de vermogende relaties, en daaruit blijkt onder meer dat niet de grootte van het vermogen, maar de hoogte van het inkomen bepalend lijkt te zijn voor de mate waarin men schenkt. In het  Filantropieonderzoek 2016 hebben zijn alle bevindingen opgesteld.

Samenvatting Filantropieonderzoek 2016

In dit onderzoek kijken we zowel naar het geefgedrag als de maatschappelijke investeringen van vermogende relaties van ABN AMRO MeesPierson. We onderscheiden drie groepen op basis van de belangrijkste bron van het vermogen. Erfgenamen (31%) hebben hun vermogen vooral verkregen uit familievermogen; ondernemers (31%) uit hun eigen bedrijf; werknemers (25%) uit arbeid in loondienst.

Duurzaam beleggen en impact investment

Naast donaties aan goede doelen zetten vermogende relaties hun geld ook in voor de samenleving via duurzame investeringen. Maar liefst 48% van de relaties belegt al duurzaam en voor vrouwen is dit zelfs 68%. Ruim de helft van de relaties belegt meer dan 20% van de portefeuille op duurzame wijze en 6% heeft een volledig duurzame portefeuille.

Combineren advies over filantropie en duurzaam beleggen

De meeste banken en financiële instellingen hebben momenteel een aparte adviseur voor beleggingen en filantropie. Uit ons onderzoek blijkt echter dat één op de vijf deelnemers graag advies over deze twee zaken zou krijgen van dezelfde adviseur. 38% geeft aan liever een aparte adviseur te hebben voor filantropie en duurzaam beleggen.

Download het onderzoeksrapport (pdf)

Share Button