Nederland gestegen naar top 10 in RobecoSAM’s ranglijst van duurzaamheid van landen

Bron
RobecoSAM

RobecoSAM heeft de nieuwste resultaten gepubliceerd van het wereldwijde onderzoek naar duurzaamheid van 62 landen. Nederland is gestegen op de ranglijst (ten opzichte van april jl.) naar een top-10 plaats en prijkt op plaatst 6. 

De nieuwe ranking zet Noorwegen aan de top, Zweden en Finland completeren het podium en Zwitserland staat vlak daarachter op plaats 4.  De verschillen in scores binnen de kopgroep waren klein, alle koplopers vertonen zeer solide en evenwichtige algehele duurzaamheidsprofielen. Noorwegen was de beste performer onder de sociale factoren binnen de groep van landen met een hoog inkomen, een geavanceerde economie en scoorde in de top 10% van deze peer group voor 5 van de 17 belangrijkste indicatoren die de bouwstenen van het model vormen. Noorwegen heeft een zeer hoge levensstandaard, dankzij de rijke natuurlijke hulpbronnen, die de juiste voorwaarden voor creëert robuust bestuur, gezonde beleidsvorming, evenals verschillende maatschappelijke waarden die inclusiviteit en egalitarisme bevorderen. Deze functies zijn, in grote lijnen, ook gedeeld door de andere Scandinavische collega’s. De tweede plaats ging naar Zweden met 6 (van 17) indicatoren.  De prestaties van Noorwegen worden gespiegeld door buurman Finland die sterk scoort binnen de milieu- en sociale gebieden, met een top 10% score voor 8 (van 17) indicatoren.

Nederland heeft sterk geprofiteerd van de opneming van de pensioenfondsen in de ‘aging indicator’ en ook heeft de verbeterde score voor het milieuaspect bijgedragen aan de vooruitgang  in het klassement.

Het rapport van RobecoSAM geeft een beknopt overzicht en analyse van de verschillende landenprofielen op  ‘Environmental, Social en Governance (ESG) van over de hele wereld. Het bouwt voort op de resultaten van RobecoSAM’s duurzaamheidsevaluatie van landen waarin 62 zijn onderzocht: 22 ontwikkelde en 40 opkomende markteconomieën. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van een gestructureerd en alomvattend kader voor een brede waaier van Environmental, Social and Governance factoren die RobecoSAM bijzonder relevant acht voor beleggers vanuit een risico-rendement perspectief. De resulterende scores bieden inzicht in de beleggingsrisico’s en mogelijkheden van elk land en bieden beleggers een beter referentiekader voor het maken van vergelijkingen tussen landen en regio’s.

Download het onderzoeksverslag (pdf, engels)

esg_land

esg_change

Share Button