Grote verschillen in maatschappelijk beleid verzekeraars

De verschillen in de kwaliteit van het maatschappelijk beleid voor de beleggingen van de tien grootste levensverzekeraars in Nederland zijn opvallend groot. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de Eerlijke Verzekeringswijzer dat vandaag verschijnt. In de ‘race to the top’ op het gebied van duurzaamheid hebben Achmea, ASR en Vivat – de verzekeraars met het relatief beste beleid –  verder afstand genomen van de meeste achterblijvers. Ook APG (Loyalis) en Allianz hebben veel verbeteringen in hun beleid doorgevoerd. Het beleid van Delta Lloyd is licht verbeterd, NN Group is flink teruggevallen ten opzichte van vorig jaar. Aegon en hekkensluiters Generali en Legal & General scoren onverminderd slecht.


De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt jaarlijks het verantwoord beleggingsbeleid van tien verzekeraars aan de hand van 21 thema’s en sectoren, zoals wapens, klimaatverandering, olie en gas, bosbouw, mensenrechten, corruptie en dierenwelzijn.

Achmea, Allianz, APG, ASR en Vivat verbeteren investeringsbeleid

Vijf van de tien onderzochte verzekeringsgroepen verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op ten minste 7 van de 21 onderwerpen. Dit waren Achmea (op 10 onderwerpen), Allianz (9), APG (moederbedrijf van Loyalis) (8), ASR (12) en Vivat Verzekeringen (7). Zij namen diverse belangrijke principes op het gebied van duurzaamheid en transparantie in hun beleid op. Zo hanteren Achmea en Vivat voortaan het uitgangspunt dat bedrijven waarin zij beleggen geen nieuwe activiteiten starten in gebieden waar waterschaarste heerst en waar deze activiteiten zouden wedijveren met de behoeften van lokale gemeenschappen, en stelt Allianz dat boren in het Noordpoolgebied onacceptabel is.

Allianz is een verrassing in dit rijtje. In vorige beleidsonderzoeken bleek nooit iets van enige dadendrang, maar dit jaar intensiveerde de verzekeraar de dialoog met de Eerlijke Verzekeringswijzer en laat nu voor het eerst een groot aantal verbeteringen van het duurzaamheidsbeleid zien. ‘We zijn erg blij dat Allianz, één van de grootste spelers op de kapitaalmarkt, in beweging is gekomen’, zegt Titus Bolten, projectleider van de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Zo is Allianz begonnen met het terugtrekken van investeringen uit mijnbouwbedrijven die meer dan 30% van de omzet halen uit kolenwinning en uit energiecentrales die voor meer dan 30% van de elektriciteitsproductie afhankelijk zijn van kolen. Natuurlijk zijn de meeste beleidsscores van Allianz nog erg laag, want ze komen van ver, maar het is een uitstekend begin en we moedigen Allianz aan om deze lijn door te trekken.’

Aegon, Delta Lloyd, Generali, Legal & General en NN Group vrijwel inactief

De inspanningen van Aegon, Delta Lloyd, Generali, Legal & General en NN Group bleven ver achter bij die van de vijf eerdergenoemde verzekeraars. Alleen Delta Lloyd voerde verbeteringen door die tot twee hogere scores leidden: het beleid op bonussen en het beleid op elektriciteitsproductie. NN Group haalde weliswaar drie hogere scores door beleidsverbeteringen, waaronder die voor het mensenrechtenbeleid en voor transparantie, maar hier stonden elf lagere scores tegenover door beleidsverslechteringen. Dit heeft te maken met de afsplitsing van NN Group van ING. Het beleggingsbeleid van Aegon, Generali en Legal & General is over de hele linie slecht te noemen.

Scores

In totaal zijn er door de tien onderzochte verzekeraars 51 hogere scores behaald door beleidsverbeteringen, tegenover 14 lagere scores als gevolg van beleidsverslechteringen. 

Website

Op www.eerlijkegeldwijzer/verzekeringswijzer.nl kunnen consumenten de tien verzekeraars vergelijken op de scores voor hun beleid op 21 maatschappelijke onderwerpen.

Share Button