Aankoop aandelen Triodos Groenfonds NV tijdelijk niet mogelijk

Triodos Groenfonds NV (Triodos Groenfonds) geeft vanaf 15 december 2016, 16.00 uur, tijdelijk geen aandelen uit. Aankooporders die Triodos Groenfonds heeft ontvangen voor dit tijdstip worden nog gehonoreerd.

Triodos Groenfonds belegt conform de Regeling Groenprojecten in projecten die door de overheid zijn aangewezen als groene projecten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het fonds opereert in dit kader als een ‘groene beleggingsinstelling’. Daardoor komen particuliere beleggers in het fonds in principe in aanmerking voor een fiscaal voordeel. De wet stelt als voorwaarde aan groene beleggingsinstellingen dat minstens zeventig procent van het fondsvermogen wordt aangewend voor het financieren van groenprojecten.

Zeventig procent

Om te beoordelen of particuliere beleggers groene beleggingen houden, hanteert de wet de peildatum van 1 januari. Door het naderen van deze datum en het gegeven dat Triodos Groenfonds in de afgelopen weken als laatste beleggingsinstelling in Nederland nog de mogelijkheid voor groen beleggen bood, is de instroom de afgelopen periode zeer sterk toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat de ondergrens, dat minimaal 70 procent van het fondsvermogen dient te worden belegd in groenprojecten, in zicht is gekomen. Deze situatie kan er toe leiden dat het criterium voor groene beleggingsinstellingen dat minimaal zeventig procent van de beleggingsportefeuille in groenprojecten belegd dient te zijn in het gedrang komt. Daarmee zou het fonds de status van groene beleggingsinstelling kunnen verliezen. Huidige beleggers zouden daardoor het fiscale voordeel van hun groenbelegging verliezen.

Tijdelijke sluiting voor aankopen

Om te voorkomen dat het percentage van groenprojecten onder de 70 procent van het fondsvermogen daalt, sluit het fonds tijdelijk voor aankopen. Dat wil zeggen dat beleggers gedurende deze periode van sluiting geen aandelen in Triodos Groenfonds kunnen kopen. Beleggers in het fonds kunnen de aandelen Triodos Groenfonds die zij in bezit hebben wel verkopen. Naar verwachting wordt het fonds begin 2017 weer opengesteld. Er kunnen dan weer aandelen worden gekocht.

Share Button