Vijf mythen over duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen wordt steeds populairder, maar er leven nog veel misvattingen.

Misvatting 1: Duurzaam beleggen is niet meer dan het mijden van “sin stocks”

Met “sin stocks”, ofwel foute aandelen, worden bedrijven bedoeld in sectoren die door sommige beleggers als onethisch worden beschouwd, zoals tabak, alcohol of gokken.

Ze sluiten deze aandelen uit of stoten ze af. Elke belegger heeft echter zijn eigen opvatting over wat wel of niet ethisch is, zoals blijkt uit de resultaten van de Schroders Global Investor Study. Bekijk de volledige resultaten hier.

Bij duurzaam beleggen gaat het niet zozeer om het uitsluiten van bepaalde aandelen, maar om een zorgvuldige beoordeling van diverse factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur, ook wel ESG-criteria genoemd. Zo kan worden gekeken hoe een bedrijf de vervuiling door zijn fabrieken aanpakt, of hoe verantwoordelijk het zich gedraagt jegens de gemeenschap waarvan het onderdeel is. Bij bestuurlijke aspecten wordt beoordeeld hoe goed het bedrijf de belangen van aandeelhouders, klanten en werknemers waarborgt.

Eenvoudig gezegd zullen bedrijven die zich inzetten voor de duurzaamheid van de wereld waarvan zij deel uitmaken, betere toekomstvooruitzichten hebben. Duurzaam beleggen gaat in feite om de integratie van ESG-criteria in het besluitvormingsproces van de belegger, met als doel een hoger rendement te genereren.

Misvatting 2: Duurzaam beleggen kost rendement

Gaat duurzaam beleggen niet ten koste van de beleggingsresultaten? Er zijn steeds meer bewijzen van het tegendeel.

Uit onderzoeken van bijvoorbeeld Friede, Busch & Bassen (2015) en Morgan Stanley bleek dat bedrijven die inzetten op ESG, gemiddeld betere financiële resultaten behaalden.

En volgens een studie van Empirical Research, waarin vanaf november 2014 60 ESG-factoren voor Amerikaanse aandelen werden gemeten en gevolgd, presteerden bedrijven met een hogere ESG-score beter dan die met een lagere score.

Beleggers die zich verdiepen in ESG-vraagstukken gaan niet alleen beter begrijpen wat bedrijven doen, maar ook hoe ze het doen. De ESG-analyse plaatst bedrijven in een bredere wereldwijde context, en kan zichtbaar maken welke het meest toekomstbestendige ondernemingsmodel hebben. Beleggers kunnen beleggingen ook baseren op morele overtuigingen en persoonlijke waarden, maar dat is eerder ethisch beleggen dan duurzaam beleggen.

Misvatting 3: Duurzaam beleggen is hetzelfde als groen beleggen

De indruk kan gemakkelijk ontstaan dat de E van ESG, die staat voor Environment ofwel milieu, belangrijker is dan de andere twee. De meeste thematische beleggingsfondsen richten zich op milieugerelateerde onderwerpen, variërend van watertekort tot nieuwe milieutechnologieën. Bovendien staat het klimaat, zeker sinds de COP 21 klimaatconferentie in Parijs van vorig jaar, nu hoog op de agenda bij beleggers. Het belang van maatschappelijke kwesties en goed ondernemingsbestuur neemt echter toe.

Nu de ongelijkheid toeneemt en overheden weinig geld hebben, wordt in verschillende regio’s het bestaansloon ingevoerd, waardoor de kosten stijgen. De veranderende smaak van consumenten en nieuwe regelgeving hebben geleid tot de invoering van een suikertaks en aanhoudende daling van de frisdrankconsumptie. De salarissen van CEO’s en bestuurders zijn voortdurend in het nieuws.

Beleggers die ESG in het beleggingsproces weten te integreren, hebben een holistische kijk op de veranderende wereld waarmee bedrijven te maken hebben, en beoordelen de performance van hun belegging op verschillende criteria. Ze spreken de onderneming aan als de performance tegenvalt, stimuleren bedrijven hun ESG-prestaties over de hele linie te verbeteren en beseffen de noodzaak van voortdurende verbetering op deze terreinen.

Misvatting 4: Het werkt alleen in de meest ontwikkelde markten

De meeste ESG-cijfers waarover we beschikken, zijn afkomstig van grote bedrijven in ontwikkelde markten. Dat betekent niet dat ESG-overwegingen voor bedrijven in de opkomende markten niet urgent zijn.

Volgens een rapport van UBS uit 2013, waarin de Corporate Governance Index van het World Economic Forum (WEF) en de waarderingen van aandelen uit opkomende markten worden geanalyseerd, hebben bedrijven die goed scoren op het gebied van ondernemingsbestuur een hogere waardering en een lagere volatiliteit.

Kortom, onderzoeken hoe bedrijven omgaan met belanghebbenden, milieukwesties en maatschappelijke verandering, is relevant in elke markt. In de opkomende markten zal het echter meer graafwerk vereisen.

Misvatting 5: Het werkt alleen bij aandelen

Bij duurzaam beleggen denken we meestal aan aandelen, maar het gaat verder. Bij obligaties bijvoorbeeld helpt een ESG-analyse om de risico’s te ontdekken voor het vermogen en de bereidheid van de schuldenaar om zijn schuld terug te betalen.

Simpel gezegd, een goed geleid bedrijf zal minder snel bij waardevernietigende rampen betrokken raken en zal beter in staat zijn beleggers die geld aan hen lenen, terug te betalen.

Conclusie

Beleggingen worden niet gedaan in een vacuüm; overal ter wereld worden ondernemingen geconfronteerd met sociale, economische, milieugerelateerde en sectorspecifieke veranderingen, op grotere schaal en in hoger tempo dan ooit tevoren.

Het verschil tussen de waarde van bedrijven die aan de goede en aan de verkeerde kant van die ontwikkelingen staan, zal daardoor waarschijnlijk steeds groter worden. Door te beleggen in duurzame bedrijven, kunnen beleggers hun kans op succes vergroten.

Belangrijke informatie: Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31, Gresham Street, London, EC2V7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Share Button