PGGM belegt 330 miljoen euro in Franse groene staatsobligatie

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn 330 miljoen euro belegd in de groene staatsobligatie die de Franse staat vandaag heeft uitgegeven. In totaal heeft de Franse overheid nu 7 miljard euro opgehaald ter financiering van een groot aantal programma’s die zijn gericht op het verlagen van CO2-uitstoot en vergroten van biodiversiteit in Frankrijk.

Met een looptijd van ruim 22 jaar is dit de langstlopende green bond die tot nu toe is uitgegeven in euro’s. PGGM kwalificeert deze belegging als een ‘belegging in oplossingen’: pensioenkapitaal dat marktconform rendeert en tegelijkertijd bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem. Momenteel heeft PGGM ten behoeve van haar klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn 10,6 miljard euro belegd in oplossingen voor klimaat, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

In vervolgemissies denkt de Franse overheid in totaal 20 miljard euro aan kapitaal aan te trekken ter financiering van haar meerjarige duurzaamheidsprogramma. Daarmee wil Frankrijk bijdragen aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De opbrengst van de green bonds zal worden ingezet om een brede waaier aan groene initiatieven te financieren, zoals duurzame energie-opwekking, recycling en afvalmanagement, het vergroenen van transport en vastgoed, het stimuleren van onderzoek naar duurzaamheid en organische landbouw.

De belegging past binnen het vernieuwde rentemandaat dat Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) recent aan PGGM heeft verleend. Het stelt PGGM in staat nu ook in green bonds te beleggen die worden uitgegeven door landelijke en lagere overheden, agentschappen en internationale instellingen.

De nu door Frankrijk uitgegeven groene staatsobligatie kent alle eigenschappen van een reguliere staatsobligatie, waarbij sprake is van een initiële emissie van minimaal 2,5 miljard euro en vervolgemissies. De kredietwaardigheid van deze green bond is exact gelijk aan die van elke andere Franse staatsobligatie. Dit leidt naar verwachting tot een goede liquiditeit.

Ido de Geus, hoofd Fixed Income van PGGM: ,,PGGM heeft een ruime toewijzing gekregen in de uitgifte van deze bijzondere green bond. Deze belegging past heel goed bij de pensioenbelegger die we willen zijn: met een focus op duurzaamheid en de lange termijn. Beleggen in klimaatoplossingen nemen daarbij een belangrijke plaats in. Door de uitbreiding van het rentemandaat stelt PFZW ons in staat deze rol nog beter in te vullen.’’

Jan Willem van Oostveen, manager Beleggingen van PFZW: ,,PFZW wil dat het pensioengeld van onze deelnemers goed rendeert en waar dat kan bijdraagt aan een wereld die leefbaar blijft voor de komende generaties. Door te beleggen in deze groene staatsobligaties kunnen we voldoen aan beide doelstellingen: met pensioengeld het benodigde financieel rendement halen én een positieve impact op de wereld maken.’’

De Franse green bond voldoet volledig aan de zogeheten ICMA Green Bond Principles, een vrijwillige richtlijn die door institutionele beleggers, issuers en underwriters is overeengekomen om de transparantie en integriteit te bevorderen op de markten van green bonds. PGGM is lid van de Green Bond Principles.

Voor meer informatie over onze belegging in deze green bond, lees het blog van Wilfried Bolt en Piet Klop op PGGM.nl

Share Button