Duurzaam beleggen is zakelijk verstandig beleggen

Desinvesteringen uit bedrijven in de fossiele brandstofsector is inmiddels dagelijkse kost. Het grootste pensioenfonds in Washington D.C. heeft recent aangekondigd om 6,4 miljard geïnvesteerd vermogen terug te trekken uit 200 van de meest vervuilende fossielebrandstofbedrijven ter wereld. Het Noorse pensioenfonds GPFG, het grootste investeringsfonds ter wereld met 750 miljard euro in beheer, verklaarde ook recent tientallen kolenbedrijven te schrappen uit hun portfolio.

Het is evident dat een beweging gaande is om klimaatverandering tegen te gaan door niet langer te beleggen in fossiele brandstofbedrijven. Op dit moment is er een enorme kanteling gaande, waarbij de samenleving zich in toenemende mate afwendt van onduurzame praktijken. Dit komt voort uit zowel moreel, als gezond zakelijk inzicht. Het beleggingsrisico is inmiddels verlegd van duurzaamheid (aanvankelijk gepercipieerd als risicovol) naar onduurzaamheid. Financieel experts roepen investeerders dan ook op niet langer te beleggen in fossiel en zelfs om te desinvesteren uit fossiele energie en gerelateerde sectoren.

Lees het volledige artikel van Marjolein Demmers (directeur De Groene Zaak)en Marga Hoek (Founder Business for Good, voorzitter RvT Het Groene Brein, bestuurslid De Groene Zaak)

Share Button